Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Katedra Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej i Jazzu

Zakład Muzyki Kościelnej

III SESJA NAUKOWA z cyklu

MUSICA SACRA, Gdańsk 28-29 marca 2006

Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2
Program: 
wtorek 28 marca 2006, budynek żółty, sala nr 313
godz. 14.00, powitanie uczestników sesji: prof. Marek Rocławski - dziekan Wydziału
godz. 14.10, "Świątynia jako miejsce spotkania człowieka z pięknem" - adiunkt ks. dr Robert Kaczorowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
godz. 14.40, "Muzyka religijna poza celebracjami liturgicznymi. Próba oceny aktualnej sytuacji i propozycje do przemyślenia" - dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski
godz. 15.10, Przerwa
godz. 15.30, "Kształcenie organistów w Wyższej Szkole Muzyki Dawnej Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei. Teoria i praktyka" - adiunkt Andrzej Szadejko, Akademia Muzyczna w Gdańsku
godz. 16.00, "Liturgiczne funkcje muzyczne: kantor i psałterzysta. Historia i teraźniejszość", - ks. dr Mariusz Klimek, Toruń
godz. 16.30, WARSZTATY - śpiew chorału gregoriańskiego - ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, Kraków
godz. 18.00    - uroczysta Msza święta w kościele św. Barbary
Oprawa muzyczna liturgii:
- Schola Cantorum Zakładu Muzyki Kościelnej (przygotowanie - mgr Małgorzata Rolak)
- Schola Gregoriańska Wydziału IV (przygotowanie - ks. dr Robert Kaczorowski)
- uczestnicy warsztatów chorału gregoriańskiego
- prowadzenie śpiewu - ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, Kraków
- akompaniament liturgiczny - prof. Bogusław Grabowski (organy)
środa 29 marca 2006, budynek czerwony, sala kameralna
godz.  9.30, otwarcie drugiego dnia sesji: prof. Marek Rocławski - dziekan Wydziału
godz. 9.40, "Odnowa muzyki kościelnej w Polsce od końca XIX wieku do II wojny światowej" - ks. dr Robert Tyrała, Kraków
godz. 10.10, "Muzyka jako echo natury" - ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, Kraków 
godz. 10.40, PRZERWA
godz. 11.00, "Praktyczne wskazania do nauki akompaniamentu liturgicznego w kontekście teorii przestrzeni muzyki sakralnej" - prof. Bogusław Grabowski, kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna w Gdańsku
godz. 11.30   - DYSKUSJA
godz. 13.00   - ZAKOŃCZENIE  OBRAD