Dorota Artykiewicz - Skrla jest absolwentką Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Od 1987 roku pracuje jako wykładowca na Wydziale Wokalno - Aktorskim macierzystej uczelni. Przez okres dziesięciu lat współpracowała z André Ochodlo, z którym koncertowała w Polsce, Niemczech i we Francji. Nagrała dwie płyty kompaktowe z programem pieśni żydowskich. Współpracuje jako kameralistka z solistami instrumentalistami i wokalistami. Od 1995 roku jest także wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ze szczególnym upodobaniem poświęca się pracy ze śpiewakami, doskonale rozumiejąc istotę oraz rolę pianisty w ich kształceniu. Wielokrotnie uczestniczyła jako akompaniator w krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych. Jej gra spotykała się z dużym uznaniem, czego niezbitym dowodem są liczne nagrody za wysokiej klasy kunszt w tej specjalności.
W roku akademickim 2008/09 st. wykł. Dorota Artykiewicz - Skrla została prodziekanem Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku.