Prof. Edward Daniecki
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1972) z klasy waltorni prof. Kazimierza Filipowicza. Począwszy od lat studenckich przez ponad trzydzieści lat pracował jako pierwszy waltornista orkiestr krajowych (Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Państwowa Filharmonia w Rzeszowie, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku). Był członkiem orkiestr zagranicznych: Iraqi National Orchestra (Irak), Cairo Symphony Orchestra (Egipt), Loh - Orchester (Niemcy). W latach 80-tych współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną Wojciecha Rajskiego z Sopot.
Wielokrotnie występował jako solista w koncertach waltorniowych W. A. Mozarta, R. Straussa, G. Bacewicz, J. Haydna, G. Ph. Telemanna. Do dziś prowadzi szeroką działalność koncertową - nadal jest czynnym muzykiem orkiestrowym, współpracuje z wieloma orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, kameralista i solista.
Jest laureatem III Nagrody III Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku w kategorii solistów i kameralistów (1970). Od roku akademickiego 1989/90 pracuje jako nauczyciel akademicki Akademii Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy (równolegle), prowadzi klasy rogu i zespołów kameralnych, wykłada studia orkiestrowe, literaturę pedagogiczną przedmiotu głównego, dydaktykę nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych. Prowadzi warsztaty metodyczne i seminaria. Występuje jako konsultant dla pedagogów prowadzących klasy rogu w szkołach muzycznych. Jako pedagog posiada bogate doświadczenie zawodowe i dużą wiedzę merytoryczną.
Juror wielu komisji konkursowych, festiwali, przesłuchań, w tym zagranicznych. Dwukrotnie był dyrektorem Międzynarodowych Konkursów Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku.
Na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku uzyskiwał kolejno: kwalifikacje I stopnia (adiunkt) w 1993 roku, kwalifikacje II stopnia (habilitacja) w 1999 roku, obecnie jako profesor nadzwyczajny (nominacja w 2002 roku).