Wiesława Maliszewska - alt - w 1984 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie ¶piewu prof. Alicji Legieć - Matosiuk. W roku 1984 podjęła pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalnym, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora. Prowadz±c swoj± klasę ¶piewu w w/w Akademii wykształciła wielu ¶piewaków, których umiejętno¶ci wokalne s± wysoko oceniane przez krytyków w kraju i za granic±.
Zadebiutowała jeszcze jako studentka w 1982 roku na gdańskiej scenie operowej w polskiej prapremierze opery G. F. Haendla "Sosarme" - ¶piewaj±c kontraltow± partię Mela obok najwybitniejszych ¶piewaków polskich z udziałem Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Występowała na estradach koncertowych w Polsce i za granic±. ¶piewała w takich krajach jak: ZSRR, Bułgaria, NRD, RFN, Luksemburg, Belgia i Francja.
Brała udział w festiwalach muzycznych w Polsce: Wratislavia Cantans, Festiwal Muzyki Europejskiej w Jeleniej Górze, Festiwal Muzyki Pianistycznej w Słupsku, i za granic±: Festival d'Art Lyrique w Antibes i Festival de Musique w La Chaise-Dieu we Francji Maj±c w swoim repertuarze partie operowe, ze szczególnym upodobaniem Wiesława Maliszewska wykonuje jednak muzykę barokow±, któr± zarejestrowano w licznych nagraniach radiowych i telewizyjnych. Nagrywała również utwory wokalne dla potrzeb Teatru Lalek "Miniatura" w Gdańsku.
W roku 1985 wzięła udział w płytowym nagraniu "Mesjasza" G. F. Haendla zarejestrowanym w Hanowerze w międzynarodowej obsadzie, pod dyrekcj± Stefana Stuligrosza. Współpracowała prawie ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Bierze czynny udział w koncertach w kraju i za granic±.