WOJCIECH ORAWIEC
Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku; PWSM w Krakowie ukończył z wyróżnieniem w klasie fagotu Kazimierza Siudmaka. Jako I-fagocista solista rozpoczął pracę zawodową w Orkiestrze Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Antoniego Wita. Od 1980 roku związany na stałe z orkiestrą symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku,tu też od lat utrzymuje stałą współpracę z Orkiestrą Kameralną Wojciecha Rajskiego.
Koncertował wielokrotnie jako solista z orkiestrami w kraju, a jako kameralista i muzyk orkiestrowy uczestniczył w najważniejszych festiwalach muzycznych w Europie, w nagraniach radiowych i telewizyjnych.
Jest członkiem Gdańskiego Tria Stroikowego, oraz działającego od 1992 roku pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zespołu kameralnego Pro Musica Antigua. Z zespołem tym rokrocznie występuje w licznych cyklicznych koncertach w kraju i za granicą a, do chwili obecnej, nagrał z pięć CD z muzyką kameralną okresu baroku oraz muzyką współczesną.
Poza działalnością koncertową prowadzi kursy metodyczne i interpretacyjne w zakresie kameralistyki oraz nauczania gry na fagocie. W 2001r. wpisany na listę Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Uczestniczy w pracach powoływanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki Komisji, opracowujących programy nauczania a także programy ogólnopolskich przesłuchań dla fagocistów. Zapraszany do udziału w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej i instrumentów dętych.
Za swoją działalność uhonorowany nagrodą -Atut 94- w dziedzinie kultury, -Medalem 50-lecia- macierzystej uczelni, odznaką - Zasłużony Działacz Kultury-i -Nagrodą Specjalną- Ministra Kultury i Sztuki, przez Prezydenta Rzeczypospolitej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Foto. Zbigniew Urbalewicz