Prof. Anna Prabucka-Firlej ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w Gdańsku, studia odbyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Krystyny Jastrzębskiej. Debiutowała w wieku 11 lat, wykonując z orkiestrą Koncert D-dur J. Haydna. Była półfinalistką VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. R. Schumanna w Zwickau (Niemcy). Jeszcze w czasie studiów podjęła pracę dydaktyczną w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej St. Podst. i Lic. w Gdańsku, a od 1974 roku, bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu magisterskiego została pedagogiem w macierzystej uczelni, Akademii Muzycznej. W wyniku przeprowadzonych przewodów artystycznych I i II stopnia zajmowała kolejno stanowiska adiunkta (od 1980) i docenta (od 1988). Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 1994 roku, a od 2002 jest profesorem zwyczajnym. Jako pianistka kameralistka nie prowadzi przedmiotu głównego, tym większą wagę mają jej spektakularne osiągnięcia pedagogiczne. Przy jej udziale jako akompaniatora kilkudziesięciu studentów i uczniów zdobywało nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, krajowych i przesłuchaniach, a jej przyznawano dyplomy za wyróżniający akompaniament. Będąc zapaloną kameralistką potrafiła swój entuzjazm przelać na studentów i uczniów w zespołach kameralnych, którzy przystępując do międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów zwykle zdobywają nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich, to nagrody w międzynarodowych konkursach muzyki kameralnej w Łodzi (1992, 1995, 2004, 2010), Illzach (Francja) (1999, 2001), Pörtschach (Austria) (2001, 2006, 2008), w Międzynarodowych Konkursach Muzyki Kameralnej im. Ogińskiego na Białorusi (2003, 2006, 2009), im. Lantiera w Paryżu (1997), w Międzynarodowych Konkursach Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (1997, 2000, 2003, 2006, 2009), w Ogólnopolskich Konkursach Muzyki Kameralnej we Wrocławiu, Makroregionalnych Spotkaniach Kameralnych w Gdańsku, Międzynarodowym Konkursie im. Schuberta w Jeseniku (Czechy) (2005, 2008), Międzynarodowym Konkursie w Tel-Hai (Izrael) (2005), Międzynarodowym Konkursie im. Griega w Oslo (2009), w Druskiennikach (Litwa) (2009), w Valberg (Francja) (2010). Jako wybitny autorytet w dziedzinie kameralistyki prowadziła kursy mistrzowskie, seminaria i wykłady w Szwajcarii, Niemczech, Finlandii, Grecji, Litwie, Białorusi, Rosji, Chile i Peru oraz w Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie; była też zapraszana jako juror licznych konkursów i przesłuchań krajowych i zagranicznych. Prof. Anna Prabucka-Firlej była promotorem i recenzentem wielu przewodów artystycznych, doktoratów i habilitacji oraz postępowań na tytuł profesora sztuk muzycznych. Wspomagała swoim mistrzowskim towarzyszeniem fortepianowym muzyków innych specjalności w ramach ich przewodów i doktoratów: wiolonczeliści (Krzysztof Sperski, Tadeusz Samerek, Błażej Goliński), skrzypkowie (Maciej Sobczak, Paweł Kukliński, Robert Kwiatkowski - w przygotowaniu), klarnecista Marek Schiller, oboista Józef Raatz, wokalista Andrzej Kijewski. W latach 1985 - 2001 była zapraszana na Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Weimarze, jako akompaniator w klasach prof. prof. Petera Damma, Tobiasa Kühne, Siegfrieda Palma, Johannesa Waltera, a także w Bad Sobernheim w klasach prof. prof. Williama Pleetha, Roberta Cohena, Gerharda Mantela, Andrasa Adorjána, Marii Czajkowskiej oraz w Kozani (Grecja) gdzie prowadziła klasę fortepianu.

Jej bogata działalność artystyczna obejmuje występy solowe (w recitalach i koncertach symfonicznych) oraz kameralne, w większości ośrodków muzycznych w kraju i za granicą: Finlandia, Szwecja, Wk. Brytania. Niemcy, Islandia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Rosja, Czechy, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania, Chile, Peru, Iran. Jest członkiem Tria Gdańskiego, z którym brała udział w znaczących międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. w Płowdiw, Teheranie, Warnie, Sofii, Salonikach, Weimarze, Helsinkach, Sobernheim, Gdańsku. Występowała w Filharmonii Moskiewskiej. Jako doskonały akompaniator towarzyszyła największym artystom współczesnego świata muzycznego: Eduard Melkus (Austria), Thomas Zehetmair (Francja) - skrzypce, Peter Damm (Niemcy) - róg, Maria Czajkowska (Rosja), Peter Leisegang (Szwajcaria), Siegfried Palm (Niemcy) - wiolonczela, Werner Tast (Niemcy), William Bennett (Wk.Brytania) - flet. Dokonała wielu prawykonań kompozycji współczesnych, w tym twórców gdańskich, a także zapomnianych kompozycji XVIII i XIX wieku. Nagrała szereg audycji radiowych i telewizyjnych, a także 4 płyty CD.

Jest autorką publikacji w Zeszytach Naukowych Akademii Muzycznych w Gdańsku i Wrocławiu oraz Hochschule für Musik w Lucernie (Szwajcaria). W jej redakcji wydano Trio op.13 Aleksandra Rutkowskiego (PWM), Trio h-moll Wojciecha Sowińskiego (Wyd. Eufonium), Cztery Bagatelki Władysława Walentynowicza (Wyd. Contra).

Jest inicjatorem i organizatorem dwóch konkursów - Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (od 1997 odbyło się 5 edycji) oraz Makroregionalnych Spotkań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st. w Gdańsku (9 edycji).

Odznaczenia i nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi 2000
Złoty Krzyż Zasługi dwukrotnie 2004, 2010
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2003
Zasłużony Działacz Kultury 1990
Za Zasługi dla Gdańska 1986
Medal Tysiąclecia Miasta Gdańska 1997