Józef Raatz
Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie oboju Erwina Gassana uzyskał w roku 1968. Na roku dyplomowym zatrudniony zostaje przez ówczesnego dyrektora artystycznego Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku - Jerzego Katlewicza na stanowisko I-go oboisty orkiestry. Z orkiestrami gdańskiej opery i filharmonii związany jest do chwili obecnej.
W roku 1970 bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Kameralnej w Gdańsku i uzyskuje dwie nagrody: w kategorii Tria oraz w kategorii Kwintetu.
W ciągu kilkudziesięciu lat pracy artystycznej wykonał kilkaset koncertów kameralnych, grając w zespołach stworzonych i prowadzonych przez siebie: Gdańskim Trio Stroikowym, Gdańskim Kwartecie Obojowym, Gdańskim Kwintecie Dętym, Gdańskim Zespole Instrumentów Dętych zwanym także Gdańskim Oktetem Dętym i w innych składach kameralnych. Recenzenci wielokrotnie podkreślali pozytywny wpływ tych koncertów na poziom gdańskich orkiestr.
W roku 1985 z okazji jubileuszu 40-lecia POiFB zostaje odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Kilkadziesiąt razy wystąpił w roli solisty grając z orkiestrami symfonicznymi w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, z Polską Filharmonią Kameralną, z Toruńską Orkiestrą Kameralną, z Orkiestrą Kameralną -Leopoldinum" we Wrocławiu, ze Słupską Orkiestrą Kameralną, mając w repertuarze kilkanaście pozycji ze światowej literatury przeznaczonej na obój z orkiestrą.
Wielokrotnie wystąpił z recitalami obojowymi. Odbył ponad 50 zagranicznych tournee artystycznych z orkiestrami Opery Bałtyckiej, Filharmonii Bałtyckiej, Opery Krakowskiej, Opery Bydgoskiej, Słupskiej Orkiestry Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej, z zespołem -Cappella Gedanensis", przez kilka lat pełnił funkcję I-go oboisty w Orkiestrze Kameralnej Wojciecha Rajskiego.
Występuje na wielu liczących się festiwalach i w cyklach muzycznych takich jak: Warszawska Jesień, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej -Musica nos unit" w Gdańsku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Pelplinie, Łódzkie Spotkania Kameralne, Koncerty Jubileuszowe Akademii Muzycznej w Gdańsku (50-lecie), -Akademia Muzyczna w Politechnice Gdańskiej", Muzyka w Zabytkach Gdańska, Filharmonicy w Ratuszu, Koncerty na Kamiennej Górze w Gdyni, -Goście Scholi Cantorum".
Dokonał wielu prawykonań, głównie muzyki kameralnej.
W roku 1986 podejmuje obowiązki pedagoga Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego Uczelni (1990-1993) oraz przez dwie kadencje (1993-1999) był prorektorem do spraw naukowych i studenckich.
W klasie oboju Józefa Raatza ukończyło studia uzyskując dyplom magistra sztuki 20 absolwentów. Siedmiu oboistów wystąpiło w roli solisty z orkiestrą na koncertach dyplomantów grając z gdańskimi orkiestrami symfonicznymi czy kameralnymi.
Przez kilkanaście lat Józef Raatz prowadził klasę oboju w szkole muzycznej II-stopnia .Wielu absolwentów podjęło studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Studenci i uczniowie z klasy oboju i z klasy kameralnej uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych, wielokrotnie odnosząc sukcesy. W roku 1997 Trio Stroikowe dwukrotnie uczestniczyło w kameralnych konkursach międzynarodowych: we Włoszech awansowało do II etapu, a w Argentynie otrzymało wyróżnienie. W roku 2004 studentka M. Różańska otrzymała wyróżnienie podczas Międzynarodowego Konkursu Obojowego we Włoszech. Również w roku 2004 Trio Stroikowe z klasy J. Raatza zostało wyróżnione w Krakowie podczas Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej.
Józef Raatz uczestniczy jako juror w wielu przesłuchaniach (regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich) i konkursach muzycznych. Był także recenzentem w przewodach kwalifikacyjnych I i II st. w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy.
Utrzymuje ciągły kontakt ze szkołami muzycznymi w regionie prowadząc kursy i konsultacje.
Współpracuje z wydawnictwem -Euterpe" jako redaktor m.in. Koncertu na obój z orkiestrą L.A. Lebruna.
W roku 2003 otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.
W roku 2004 otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi.
Jako prorektor Akademii Muzycznej bierze udział w pracach Rady Programowej obchodów milenijnych Gdańska, zajmując się projektami muzycznymi tego wielkiego Jubileuszu. Podczas prac Rady powstał m.in. projekt budowy nowej sali koncertowej dla zespołu Filharmonii Bałtyckiej.