Ewa Raatz
Starszy wykładowca Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Studia muzyczne ukończyła w klasie skrzypiec u prof. Henryka Keszkowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w roku 1970. W roku 1967, jako studentka III roku wchodzi w skład kwartetu smyczkowego o nazwie "Gdańsk 67". Zespół ten, biorąc udział w Konkursie Kameralnym Muzyki Klasycznej w Łodzi w 1968 r., otrzymuje III miejsce, konkurując m.in. z Kwartetem Wilanowskim (I nagroda) i Kwartetem Łazienek Królewskich (II nagroda). Na tym samym Konkursie, grając w Trio Fortepianowym zdobywa III nagrodę.
W roku 1970 na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Muzyków te same zespoły otrzymują II nagrodę, każdy w swojej kategorii.

W ciągu blisko 5 lat działalności Kwartetu, wykonuje ponad 200 koncertów kameralnych na terenie całego kraju na liczących się festiwalach m.in. Poznańska Wiosna, Bydgoski Festiwal Muzyczny, czy Festiwal Kameralny i Organowy w Kamieniu Pomorskim.
Repertuar Kwartetu obejmował kilkadziesiąt pozycji światowej literatury tego gatunku. Zespół uczestniczył w Międzynarodowym Kursie Muzyki Kameralnej w Szwecji pod kierunkiem prof. K. Levina oraz J. Vlacha.
Pracę dydaktyczną w PWSM podejmuje równolegle z pracą artystyczną w orkiestrze Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na stanowisku solisty-muzyka w grupie I skrzypiec. Przez kilka lat była koncertmistrzem grupy II skrzypiec w orkiestrze operowej. Z orkiestrami gdańskiej opery i filharmonii związana była etatowo przez 20 lat, uczestnicząc wielokrotnie w sesjach nagraniowych tych zespołów, a także podczas tournee artystycznych. Współpracuje w dalszym ciągu z zespołami orkiestrowymi Gdańska, Słupska, Bydgoszczy i Krakowa.
Jako kameralistka, od wielu lat związana z Gdańskim Kwartetem Obojowym, bierze udział w licznych koncertach kameralnych tego zespołu, a także uczestniczy w wielu koncertach Tria Fortepianowego.
W Akademii Muzycznej w Gdańsku ukończyło pod jej kierunkiem wielu absolwentów - skrzypków na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej. Bogate doświadczenia kameralne i orkiestrowe wykorzystuje podczas pracy dydaktycznej udzielając się głównie w Katedrze Kameralistyki oraz prowadząc zajęcia studiów orkiestrowych ze skrzypkami. Przez wiele lat prowadziła zajęcia tego typu równolegle w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Zespoły kameralne obu uczelni z klasy Ewy Raatz wielokrotnie uczestniczyły w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich (wyróżnienie dla kwintetu gitarowego w Przemyślu). Prowadzi także zajęcia literatury skrzypcowej.
Jest członkiem Katedry Smyczkowej i Katedry Kameralnej, uczestniczy w posiedzeniach Rady Wydziału i Senatu gdańskiej uczelni. Przez kilkanaście lat pełniła obowiązki sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w AM w Gdańsku. Otrzymała szereg nagród rektorskich, Medal Zasłużonego Działacza Kultury, Medal 1000-lecia Gdańska.