Edwin Rymarz
Kompozytor i teoretyk muzyki, autor publikacji o życiu muzycznym Gdańska był absolwentem Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki (specjalność: teoria, 1964 rok) oraz Wydziału Instrumentalnego (specjalność: organy, 1965 rok) naszej uczelni. Wykładał na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki gdańskiej Akademii Muzycznej.
Urodzony w 1936 r., od dziecka związany był z muzyką i gdańskim środowiskiem artystycznym. Od 1963 r. związany z trzema stopniami szkolnictwa muzycznego w Gdańsku. W latach 1973 - 1981 starszy wizytator szkolnictwa artystycznego w Urzędzie Wojewódzkim, a od 1982 do 2007 roku dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Odznaczony licznymi nagrodami państwowymi, resortowymi i środowiskowymi w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.