SPERSKI Krzysztof profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki, artysta muzyk, w ubiegłym roku minęło 45 lat jego pracy pedagogicznej i artystycznej. Urodził się 11 VI 1942 roku w Krakowie. W 1960 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Edukację muzyczną rozpoczął w 1952 r. pod kierunkiem wiolonczelisty Jana Zaborowskiego w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdyni, której dyplom ukończenia uzyskał pięć lat później. Dalsze etapy to Średnia Szkoła Muzyczna w Gdańsku-Wrzeszczu (klasa Franciszka Pokornieckiego) i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie - Gdańsku. Dyplom ukończenia PWSM w Gdańsku z tytułem magistra sztuki uzyskał w 1969 roku w klasie Prof. Romana Sucheckiego. Przewód artystyczny I stopnia (odpowiednik doktoratu) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1978r. Przewód artystyczny II stopnia (habilitacja) w Akademii Muzycznej w Łodzi w 1985 r. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał w 1993 r. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1964 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kwidzynie, a od 1966 pracuje nieprzerwanie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej St. Podst. i Lic. w Gdańsku oraz od 1972 roku również w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery, od asystenta do profesora zwyczajnego. Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydz. Instrumentalnego, prorektora oraz kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, którzy dziś są artystami instytucji muzycznych i nauczycielami, łącznie 58 dyplomów magisterskich - w tym 9 z wyróżnieniem. We wszystkich orkiestrach Polski Północnej - od Olsztyna po Szczecin - grają jego uczniowie i absolwenci często jako koncertmistrzowie grup wiolonczel. Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce metodyków gry na wiolonczeli jest zapraszany do wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów i kursów mistrzowskich (Olsztyn, Białystok. Warszawa, Wałbrzych, Gdańsk, Słupsk, Koszalin - Niemcy, Szwajcaria, Grecja, Finlandia, Rosja, Białoruś, Chile, Peru). Był promotorem i recenzentem przewodów artystycznych I i II stopnia (obecnie doktoratów i habilitacji) oraz postępowań o nadanie tytułów profesorskich. Brał udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych - m.in Gdańsk, Sztokholm, Hamburg. Łódź, Poznań, Wrocław, Ústí nad Orlici. Jest aktywnie koncertującym wiolonczelistą - jako solista i kameralista występował w większości ośrodków muzycznych w kraju, wielu krajach Europy (Wk. Brytania, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria), Chile, Peru i Iranie. W programach swoich koncertów zawsze umieszcza dzieła polskich kompozytorów, mając szczególne zasługi dla twórców Wybrzeża których utwory wykonywał wielokrotnie. Dzięki niemu na estradach Europy i Ameryki Południowej zabrzmiały kompozycje Eugeniusza Głowskiego, Władysława Walentynowicza, Henryka Jabłońskiego, Kazimierza Guzowskiego, Cezarego Paciorka, Honoraty Łopaszyńskiej i Marka Czerniewicza. W r. 1977 wraz z pianistką Anną Prabucką-Firlej i klarnecistą Markiem Schillerem założył Trio Gdańskie, aktywnie działające po dzień dzisiejszy, od kilkunastu lat ze skrzypkiem Pawłem Kuklińskim. Brał udział w renomowanych festiwalach muzycznych - m.in. w Helsinkach, Salonikach, Plovdiv, Sofii, Teheranie, na Helgoland, w Poznaniu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Wrocławiu. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 3 płyty CD. Prof. K. Sperski jest naukowcem, którego poszukiwania zaginionych dzieł polskiej literatury wiolonczelowej i kameralnej zaowocowały prawykonaniami (I.F. Dobrzyński - Grand Trio, L.M. Rogowski - Suite Rapsodique, F. Nowowiejski - Fantazja "Legenda Bałtyku") i wydaniami w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie (K. Skarżyński - Polonez, Schrzo-Caprice, S. Kossowski - Polonez z Introdukcją, K. Kurpiński - 3 Polonezy, A. Rutkowski - Trio g-moll) i innych wydawnictwach (W.A. Sowiński -Trio h-moll, W. Walentynowicz - Sonata breve na wiolonczelę i fortepian). Jest autorem publikacji i artykułów m.in. w Zeszytach Naukowych i Pracach Specjalnych Wydawnictw Akademii Muzycznych w Gdańsku i Warszawie. Jest organizatorem cyklu koncertowego "Czwartkowe Wieczory Muzyczne" w Dworku Sierakowskich w Sopocie, których od 1974 r. do dziś odbyło się ponad 1900, a występowali w nich najwybitniejsi artyści polscy, wielu zagranicznych, utalentowani studenci i uczniowie. Także jego dziełem są "Koncerty na Zamku w Bytowie" odbywające się regularnie od 1982 r. oraz "Letnie Koncerty Organowe i Kameralne" w Kolegiacie w Kartuzach od 1983 r. W swojej kadencji prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej w Gdańsku wprowadził tradycję występów Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w gdańskich świątyniach - Katedrze Oliwskiej, Kościele Św. Brygidy oraz Kościele Gwiazdy Morza w Sopocie. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Jest członkiem Towarzystwa przyjaciół Sopotu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Mieszka w Gdańsku.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia:
Złoty Krzyż Zasługi 1985
Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 2002
Zasłużony Działacz Kultury 1978
Za Zasługi dla Miasta Gdańska 1981
Medal Zasłużonym Ziemi Bytowskiej 1989
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2001
Medal 650-lecia Miasta Bytowa 2002
Sopocka Muza 2004
Medal Wojewody Gdańskiego 2004
Gloria Artis (Medal Brązowy) 2009
Medal Księcia Mściwoja II 2010