cos

aleksandra_grucza_rogalskadr hab. Aleksandra GRUCZA-ROGALSKA, prof. AM


Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Kompozycji i Teorii Muzyki (kierunek Teoria muzyki, 1995) i Wychowania Muzycznego (specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 1997), w klasie dyrygentury prof. Henryka Wierzchonia. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy i CAK w Warszawie.

W czerwcu 2005 roku uzyskała stopień doktora, a w 2012 doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, nadany przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Od 2005 r. A. Grucza-Rogalska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, od 01.10.2016 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi klasę dyrygentury oraz przedmioty: Czytanie partytur, Metodyka i dydaktyka prowadzenia chóru z literaturą, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form chóralnych a cappella. Od 01.10.2016 r. jest Kierownikiem Katedry Pedagogiki Muzyki. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich. Absolwentka A. Gruczy-Rogalskiej, mgr Beata Śnieg jest laureatką (wyróżnienie) XIV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu (2012) oraz finalistką i laureatką nagrody Specjalnej Konsul Honorowej Republiki Włoskiej na VI Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” we Wrocławiu (2014). W przeciągu kilku lat A. Grucza-Rogalska wypromowała pięciu absolwentów dyrygentury chóralnej z wyróżnieniem, dwie z nich (Aneta Kaleczyc i Beata Śnieg) kontynuują studia doktoranckie w zakresie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Od 1994 r. A. Grucza-Rogalska, jest nauczycielem przedmiotów z zakresu teorii muzyki i dyrygentem Chóru Żeńskiego oraz Chóru Mieszanego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Chór Żeński jest laureatem wielu nagród na konkursach i festiwalach chóralnych, nagrał 9 płyt CD, wykonuje liczne dzieła wokalno-instrumentalne współpracując z Chórem Męskim Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, z różnymi orkiestrami w Polsce (Europejska Orkiestra Festiwalowa Probaltica, Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. S. Moniuszki, Orkiestra Symfoniczna PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, „Sinfonia Juventus”, Toruńska Orkiestra Symfoniczna) i wybitnymi dyrygentami (Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Swoboda, Dainius Pavilionis (Litwa)), oraz solistami – wokalistami (Anna Fabrello, Bożena Harasimowicz, ks. Robert Kaczorowski, Ryszard Karczykowski, Piotr Kusiewicz, Katarzyna Oleś-Blacha, Leszek Skrla, Elżbieta Towarnicka, Teresa Żylis-Gara). Chór Mieszany, który powstał w 2013 roku, jest także laureatem nagród na ogólnopolskich festiwalach.

Od 2005 r. jest państwowym egzaminatorem egzaminu maturalnego z Historii muzyki. W grudniu 2006 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

W latach 1994-2006 była drugim dyrygentem, akompaniatorem i korepetytorem Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”.

Od 2012 r. pracuje także w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, w której prowadzi na Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych zajęcia z zakresu emisji głosu.

A. Grucza-Rogalska jest zapraszana do udziału w pracach jury konkursów chóralnych w Polsce, m.in.: Kartuskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Pomorskiego w Kartuzach, Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku, Przeglądów Chórów Szkolnych uczestniczących w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” w Gdańsku i Toruniu, Eliminacji Wojewódzkich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu, Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! w Gdańsku.

A. Grucza-Rogalska jest zapraszana do prowadzenia warsztatów chórmistrzowskich i dyrygenckich, m.in. na zlecenie CEA w Warszawie.

Współpracuje z redakcją „Życia Muzycznego”, „Ruchu Muzycznego”, Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz lokalnej prasy, publikując recenzje i relacje z różnych wydarzeń artystycznych.

Bierze udział jako referent w sesjach naukowych w Akademiach Muzycznych w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział w Kaliszu) i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest autorką ponad 30 publikacji. Jest współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych i naukowych w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu.

Swoje umiejętności dyrygenckie, chórmistrzowskie i pedagogiczne rozwija na licznych seminariach, warsztatach i kursach organizowanych przez Akademie Muzyczne w Polsce, CEA, CENSA i CAK w Warszawie, Polską Federację „Pueri Cantores”, „Gaude Mater” w Częstochowie, a także Hungarian Cultural Foundation w Budapeszcie (Węgry). Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Za swoją pracę artystyczną i pedagogiczną nagradzana przez Dyrekcję i Radę Rodziców PZSM w Bydgoszczy, Fundację „Viva Musica”, Prezydenta i Radę Miasta Bydgoszczy, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO, a także Medalem SPAK za kultywowanie tradycji narodowych i promowanie wartości patriotycznych.