cos

anna_fiebigprof. zw. dr hab. Anna FIEBIG


Po ukończeniu w 1974 r. studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni, gdzie przechodziła kolejne stopnie zatrudnienia. W 1993 r. otrzymała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej w zakresie dyrygentury chóralnej, pięć lat później kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora sztuk muzycznych. W Akademii Muzycznej w Gdańsku pełniła funkcję Kierownika Zakładu Emisji Głosu (1996-2002 oraz 2008-2016) oraz Kierownika Sekcji Emisji Głosu (2002-2008).

Pracowała w Polskim Chórze Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis”, z którym koncertowała w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Japonii, USA.

W latach 2000-2009 prowadziła Sopocki Chór Kameralny „Continuo”, od 1996 r. kieruje Chórem Żeńskim „Gaudium per Canto” Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jako dyrygent odbyła z chórami tournée artystyczne do Niemiec (1999), Szwecji (2000) , Niemiec (2001), Francji (2001), Włoch (2003), Szwecji (2004), Francji (2004), Niemiec (2005), Meksyku (2005), Hiszpanii (2007), Brazylii (2008).

Zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach chóralnych: Rumia (1996) – 1 nagroda, Legnica (1997) – wyróżnienie, Marktoberdorf (1999) – wyróżnienie, Wejherowo (2000) Grand Prix, Ołomuniec (2001) złoty medal, Ołomuniec (2002) srebrny medal, Legnica (2003) – 3 nagroda, Riva del Garda (2003) – dwa srebrne medale, Łódź (2009) – Grand Prix, Praga (2010) – złoty medal, Gniezno (2012) – złoty medal i Grand Prix oraz nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta konkursu. Kilkukrotnie otrzymywała Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Jako ceniony w środowisku muzycznym autorytet pedagogiczny oraz artystyczny jest zapraszana do jury konkursów chóralnych i prowadzenia seminariów dla dyrygentów chóralnych.