cos

ANNA MIKOLON fot.Beata Żukiewiczad. dr hab. Anna Mikolon

Pianistka, stypendystka Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Fundacji Sztuki Dziecka, laureatka I nagrody w Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi, laureatka Konkursu Solfeżowego w Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Bogdana Czapiewskiego i prof. Andrzeja Artykiewicza. Odbyła staż artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie pod kierunkiem prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. W 2011 r. obroniła doktorat w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (promotor – prof. Anna Prabucka-Firlej). Jako pedagog Akademii Muzycznej i Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku przyczynia się do sukcesów studentów i uczniów (otrzymała 3 nagrody Dyrektora ZSM za osiągnięcia dydaktyczne). Współtworzy projekty edukacyjne jak np. Mała Gdyńska Filharmonia czy Poranki Muzyczne w Filharmonii Kaszubskiej. Pianista podczas wielu kursów mistrzowskich artystów tej miary, co: prof. Bożena Harasimowicz, prof. Izabela Kłosińska, prof. Urszula Kryger, prof. Charlotte Lehmann, prof. Helena Łazarska, prof. Jadwiga Rappe, prof. Claudio Desderi, prof. Paul Esswood, prof. Ryszard Minkiewicz, Agnes Wolska, dr Katarzyna Dondalska, Andre Orlowitz, dr Marek Rzepka, dr Wojciech Mrozek, dr Jacek Szymański. Wielokrotnie nagradzana jako akompaniator na konkursach. Ma w swoim dorobku liczne publikacje i nagrania, m.in.: cykle miniatur fortepianowych Z. Noskowskiego, utwory solowe i kameralne D. Szostakowicza, solo fortepianowe w operze Rosenkavalier R. Straussa, utwory kameralne J. Bruzdowicz (płyta miesiąca miesięcznika Muzyka 21), pieśni F. Chopina, S. Moniuszki, B. Brittena, G. Verdiego, V. Belliniego, R. Quiltera, E.W. Korngolda, G. Finzi’ego, K. Pałubickiego, H. Jabłońskiego, W. Walentynowicza, M.K. Ogińskiego, R. Kłoczko i wielu innych. Prowadząc różnorodną działalność koncertową – kameralną i solową – współpracując zarówno z wokalistami, jak i z instrumentalistami wykonała już 750 koncertów. Od 2013 r. tworzy wraz z Anną Liszewską duet fortepianowy. Uczestniczy w festiwalach muzycznych, takich jak: Gdańskie Lato Muzyczne – Chopin nad wodami Motławy, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych, Gdynia Classica Nova, Sopockie Dni Sztuki Wokalnej, Sonosfera, Dobrodzień Classic Festival, Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Kalejdoskop Form Muzycznych i Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Nie stroni od prawykonań muzyki nowej (Olivier Greif, Marcin Łukaszewski, Rafał Kłoczko) lub dawno zapomnianej. Od kilku lat współorganizuje Koncerty w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku-Oliwie oraz Międzynarodowy Festiwal Wieczory Muzyczne u św. Andrzeja Boboli w Sopocie. Przez 11 lat była pianistą-korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej. Zagrała ok. 1000 prób, 180 spektakli jako muzyk orkiestrowy, ma 43 opery w repertuarze, otrzymała Nagrodę POB za realizację opery Rosenkavalier R. Straussa, współpracowała z Teatrem w Ingolstadt, realizowała Gwałt na Lukrecji B. Brittena dla TV Mezzo, akompaniowała podczas przesłuchań dla: ZBF Agentur Leipzig 2003, European Opera Center Liverpool 2007 i Belvedere Competition 2014, 2015 i 2016.

 

Recenzje

Zachwyciła mnie gra pianistki Anny Mikolon, która czysto, pewnie agogicznie, artykulacyjnie i sugestywnie prowadziła frazy muzyczne, podprowadzała śpiewaczkę w niuansach frazy wokalnej. Właśnie akompaniatorka wykorzystała całą paletę środków dynamicznych i artykulacyjnych za co należy się wielkie uznanie. Mając tak znakomitą partnerkę, nie pozostało nic innego jak dać się śpiewaczce ponieść propozycjom interpretacyjnym pianistki, wiernie odczytującej intencje kompozytora.[…] Wyjątkowa tu zasługa pianistki – pani Anny Mikolon, znakomicie akompaniującej i świetnie czującej duchowy świat liryki Benjamina Brittena.”
prof. Maria Czechowska-Królicka

Pani Anna Mikolon jawi mi się jako pianistka dysponująca dobrym warsztatem pianistycznym, jako żywy, wrażliwy partner, pełen wyobraźni – może czasem zbyt „wygodny” dla współgrających, chcący za wszelką cenę sprawić, by to oni czuli się komfortowo, ale jest to też Jej wielka zaleta… Przede wszystkim zaś zwraca uwagę umiejętność konstruowania formy – wszystkie nagrane utwory to formy duże, wymagające świadomej konstrukcji, stopniowania napięć. Z tym zadaniem doktorantka poradziła sobie znakomicie! […] „Sonata solowa” skonstruowana jest świetnie, zagrana ze swadą, wręcz wirtuozowskim zacięciem. Pianistka pokusiła się tu o znalezienie iście szostakowiczowskiego sposobu grania – dość wstrzemięźliwego, ale przez to poruszającego i interesującego. […] Praca Pani Anny Mikolon jest imponująca, rzetelna, napisana profesjonalnie, wręcz z zacięciem naukowym. Zdradza również ciepłego, myślącego człowieka, wrażliwego i poszukującego. Lektura pracy pobudza do refleksji, wykazuje wysoki poziom intelektualny i wszechstronność. Jest podbudowana wiedzą humanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną. Analizy wykonywanych dzieł są na poziomie wiedzy muzykologicznej, język pracy jest zwięzły, bez zbędnego gadulstwa, autorka w swoich sformułowaniach trafia w sedno problemu.
prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Warsztat wykonawczy doktorantki jest bardzo dobry, co pozwala ze swobodą i twórczo realizować pomysły muzyczne zarówno w grze solowej, jak i kameralnej. Istotnymi walorami jej pianistyki jest bardzo ładne brzmienie fortepianu, zwłaszcza w dynamice piano, a także doskonałe operowanie czasem. Szczególnie ujmujące, wywołujące głębokie emocje słuchacza jest dzięki tym walorom wykonanie drugiej części Sonaty oraz kilku pieśni cyklu. Gra Pani mgr Anny Mikolon jest zawsze przemyślana i logiczna. Pianistka dba o czytelność formy utworu, nie zaniedbując przy tym emocjonalnej strony wykonania. Jest oczywiste, że część artystyczna doktoratu zasługuje na wysoką ocenę.” 
prof. Maria Szwajger-Kułakowska

Jednym z pierwszych wrażeń jakie towarzyszyły mi przy odbiorze dzieła artystycznego […] był bardzo wyważony i świadomie zrealizowany nastrój wykreowany przez towarzyszącą soliście pianistkę Annę Mikolon. To właśnie w partii fortepianu możemy zauważyć pewne podobieństwa a przede wszystkim różnice pomiędzy utworami napisanymi przez tworzących w podobnym okresie, lecz różnych przecież autorów. W realizacji partii fortepianu odnajdziemy także głębię dynamiczną, jaką zapewne chcieliby usłyszeć kompozytorzy. I ta właśnie realizacja partii fortepianu […] stanowi niewątpliwie mocny punkt myśli twórczej. […] gra wspomnianej już Anny Mikolon w omawianym dziele stanowiła o rzeczywistym a nie tylko nominalnym partnerstwie.”
prof. Ziemowit Wojtczak

Ciepłe słowa pochwały kieruję w stronę pianistki, która znakomicie partnerując wokaliście w pełni i z oddaniem współtworzy przejrzystą i subtelnie wyrafinowaną formę tego interesującego przekazu muzycznego. Jej żarliwa gra, bogata w niuanse i paletę pięknych barw, pyszna w tonie i kolorze dźwięku, przeprowadza nas przez kolejne pieśni, ukazując kolory i pełne wysmakowanej namiętności obrazy muzyczne.[…] dzieło artystyczne przygotowane przez mgr Krzysztofa Bobrzeckiego przy udziale pianistki Anny Mikolon to przykład profesjonalizmu, wiedzy, talentu, przemyślanej koncepcji i dojrzałości emocjonalnej…
prof. Leszek Skrla

„…te same romanse nabierają innego nasycenia – soliście towarzyszy znakomita pianistka Anna Mikolon, dysponująca piękną paletą barw dźwięku.”
prof. Piotr Kusiewicz

We współpracy z pianistką zachowane są bardzo dobre proporcje brzmieniowe, każda pieśń wykonana jest z dużą kulturą muzyczną.”
prof. Agnieszka Monasterska

We wszystkich pieśniach przy fortepianie zasiada Anna Mikolon, pokazując, że jest wytrawną pianistką, potrafiącą towarzyszyć śpiewakom, co nie zawsze jest prostym zadaniem.”
prof. Ziemowit Wojtczak

„…wokalistom towarzyszyła znakomita akompaniatorka Anna Mikolon. Duże uznanie należy się pianistce, która potrafiła z wyczuciem i muzyczną klasą pełnić trudną i często niedocenianą rolę akompaniatora.”
Maja Korbut, Dziennik Bałtycki (27.08.2015)

Nagranie Anny Mikolon jest przepiękne. W jej sztuce odnajdujemy salonową elegancję pełną kolorów, techniczną biegłość i finezję interpretacyjną.” – Ks. Arkadiusz Jędrasik, Nasz Dziennik (23.04.2016)

Krzysztofowi Bobrzeckiemu towarzyszy pianistka Anna Mikolon. To artystka mająca spore doświadczenie jako kameralistka, często współpracująca ze śpiewakami. Tutaj jest znakomita partnerka barytona: wrażliwa, bardzo „taktowna”, doskonale korespondująca ze śpiewakiem, oddająca w partii fortepianu całą muzyczną magię każdej pieśni.” – Łukasz Kaczmarek, Muzyka 21 (czerwiec 2016)

 

Publikacje

 • Pojęcie czasu w muzyce (Publikacje edukacyjne ISSN 1730-850x), nr 4500 oraz w Podkarpackim serwisie dla nauczycieli
 • Rola fortepianu w utworach kameralnych XVIII i XIX w., j.w., nr 4501, 2007.
 • Plan rozwoju zawodowego, j.w., nr 5204, 2008.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,w., nr 5205, 2008
 • Język muzyczny Dymitra Szostakowicza jako forma osobistej wypowiedzi na przykładzie II Sonaty fortepianowej h-moll op. 61, II Trio fortepianowego e-moll op. 67, cyklu pieśni „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79, AM Gdańsk 2012, ISBN 978-83-933415-9-7, publikacja oparta na pracy doktorskiej, monografia
 • Idiom żydowski jako element języka muzycznego Dymitra Szostakowicza na przykładzie cyklu wokalnego „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 na sopran, alt, tenor i fortepian, WOKALISTYKA W POLSCE I NA ŚWIECIE t. VIII, AM Wrocław 2012, ISBN 978-83-930049-6-6, ISSN 1689-6432, str. 120-133.
 • Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego wg Romana Ingardena, SZTUKA/KULTURA/ EDUKACJA 2012, AM Gdańsk, ISSN 2081-9994, str. 9-16.
 • Między ekspresją a kontemplacją. Antonín Dvořák jako twórca Pieśni cygańskich i Pieśni biblijnych. MUSICA VOCALE 2014, AM Gdańsk, ISBN 978-83-64615-03-0, str. 117-140.
 • Wywiad dla miesięcznika Muzyka 21, nr 1 (162) styczeń 2014 ROK XV, ISSN 1509-569x.
 • Opracowanie wyciągu fortepianowego arii Pasterki W.A. Mozarta KV 208, Polihymnia 2014.
 • Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Creator op.103 i Sonate de Requiem na wiolonczelę i fortepian op.283 Oliviera Greifa. NOTES MUZYCZNY 3, AM Łódź 2015, ISSN 2353-9593, str. 131-145.
 • Niezwykły jubileusz, Semper Fidelis III, Bernardinum 2015, ISBN 978-83-7823-620-7, str. 216-218.
 • Zygmunt Noskowski i fortepian, Muzyka 21, nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-569x.
 • O muzyce fortepianowej Zygmunta Noskowskiego -wywiad dla miesięcznika Muzyka 21, nr 12 (185) grudzień 2015, ISSN 1509-569x.
  Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena, Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna, Ars Inter Culturas 4, ISSN 2083-1226, AP Słupsk 2015, str. 141-160.
 • Opracowanie wyciągu fortepianowego Litanii J. Zeidlera, Polihymnia 2015.
 • Specyfika pracy pianisty-korepetytora wokalistów, Polihymnia 2016, ISBN 978-83-7847-323-7.
 • Po Noskowskim przyszedł czas na Szekspira, Muzyka 21, nr 3 (188) marzec 2016, ISSN 1509-569x
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (Publikacje edukacyjne ISSN 1730-850x), nr 12210, 2016.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,w., nr 12211, 2016.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, jw., nr 12212, 2016.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego,w., nr 12213, 2016.
 • Opis i analiza realizacji wymagań awansu zawodowego,w., nr 12214, 2016.
 • Projekt ewaluacji wewnętrznej, jw., nr 12232, 2016.
 • Wybór tekstów i melodii chorałowych opracowanych przez J.S. Bacha, jw., nr 12233, 2016.

 

Wykłady, prelekcje

 • XVIII Konferencja Naukowa Wybrane problemy wokalistyki, XXX Zimowy Kurs Wokalny, LIII KURS PEDAGOGIKI WOKALNEJ, Duszniki-Zdrój: 08.02.2012 wykład – Idiom żydowski jako element języka muzycznego Dymitra Szostakowicza na przykładzie cyklu wokalnego „Z żydowskiej poezji ludowej” op. 79 na sopran, alt, tenor i fortepian
 • Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna – Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie, Akademia Pomorska w Słupsku: 17.10.2014 wykład – Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena
 • Ogólnopolska Konferencja Artystyczno-Naukowa Muzyka kameralna w twórczości kompozytorów francuskich, Akademia Muzyczna w Łodzi: 18.11.2014 wykład z prezentacja multimedialną – Synteza średniowiecznych i współczesnych idei twórczych w Veni Creator op.103 i Sonate de Requiem na wiolonczele i fortepian op.283 Oliviera Greifa
 • 03.2010 – prelekcja o F. Chopinie w SM II st. w Gdańsku
 • 11.2010 – prelekcja na temat Muzyki Polskiej w SM II st. w Gdańsku
 • 10.2012 – Światosław Richter – cechy osobowości i styl pracy, SM II st. w Gdańsku
 • 03.2013 – Wybrane chorały J.S.Bacha – z perspektywy pianisty (przetłumaczyłam i opracowałam teksty i melodie wybranych chorałów, wykazałam ich obecność w niektórych utworach fortepianowych), SM II st. w Gdańsku
 • 03.2013 – prelekcja o F. Chopinie w SM II st. w Gdańsku
 • 07.2014 – prelekcja o muzyce żydowskiej w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku
 • 09.2014 – prelekcja o K. Rathausie i F. Schubercie
 • 09.2015 – Dymitr Szostakowicz w 40 rocznicę śmierci, prelekcja w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku
 • 12.2015 – Różne style – zawsze 4 ręce, prelekcja w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku
 • 02.2016 – Z. Noskowski i fortepian, wykład w SM II st. w Gdańsku
 • 09.2016 – O muzyce sakralnej, V Wieczory Muzyczne u św. Andrzeja Boboli w Sopocie
 • 10.2016 – Z. Noskowski i E. Kania – kameralnie, Olivia Camerata 5
 • 11.2016 – Z ziemi włoskiej do Polski, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie


Nagrania

 • Pieśni F. Chopina i S. Moniuszki z Kazimierzem Sergielem SL 068-2 (2003 Radio Gdańsk, 2011 Soliton)
 • Strauss-Rosenkavalier, solo fortepianowe (2005 POB)
 • Pieśni R. Kłoczko z Marcinem Gargałą (2009 AM Gdańsk)
 • Pieśni B. Brittena z Moniką Fedyk-Klimaszewską (2010 AM Gdańsk)
 • Pieśni V. Belliniego i G. Verdiego z Piotrem Lempą (2011 AM Gdańsk)
 • II Sonata fortepianowa, II Trio fortepianowe, Z żydowskiej poezji ludowej Szostakowicza SL 057-2 (2011 Soliton)
 • Pieśni M.K. Ogińskiego z Jackiem Szymańskim SL 056-2 (2011 Soliton)
 • Bruzdowicz-Rysunki z przystani z Dorotą Dąbrowską, Piotrem Suttem i Lilianą Górską AP0274 (2013 Acte Prealable – płyta miesiąca miesięcznika Muzyka 21)
 • The Nightingale – z Katarzyną Dondalską, Katarzyną Czerwińską-Gosz i Natanem Dondalskim AP0290 (2013 Acte Prealable)
 • Pieśni W. Walentynowicza, H. Jabłońskiego, K. Pałubickiego z Alicją Rumianowską i Aleksandrą Kucharską-Szefler MTS CD-023 (2014 MTS)
 • Miniatury fortepianowe Z. Noskowskiego AP0355 (2015 Acte Prealable)
 • Shakespeare Songs – pieśni Finzi’ego, R. Quiltera, E.W. Korngolda z Krzysztofem Bobrzeckim AP0352 (2016 Acte Prealable)