cos

beata_wroblewskadr hab. Beata Wróblewska, prof. AM


Absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku na Wydziałach Wychowania Muzycznego i Dyrygentury Chóralnej (w klasie prof. Z. Bruny) oraz Kompozycji i Teorii Muzyki (w klasie prof. E. Synowiec). Wielokrotnie uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych sympozjach i seminariach dla dyrygentów chórów prowadzonych przez: Jadwigę Gałęską-Tritt, Józefa Boka, Jana Łukaszewskiego, Erica Ericsona, Uwe Gronostaya, Heinricha Poosa, Friedera
Berniusa.

Przez wiele lat była związana z Instytutem Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i chórem akademickim Iuventus Cantans, z którym oprócz utworów a cappella przygotowywała wielkie formy wokalno-instrumentalne wykonywane wspólnie z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w Słupsku, orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej oraz orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Były to m.in.: Victoria, Magnificat oraz muzyka do filmu Dracula W. Kilara, Requiem dmoll W. A. Mozarta, Sonety Krymskie S. Moniuszki, fragmenty z opery Tosca G. Pucciniego, Stabat Mater, Demeter, Litania do Najświętszej Maryi Panny K. Szymanowskiego, Magnificat J. Ruttera. Przygotowywała chór do prawykonania i nagrania płyty z Missa Festiva K. Rozbickiego (2002) i Missa Miseri Cordis L. Kułakowskiego (2008). Koncertowała w wielu krajach Europy (Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Hiszpania, Rumunia, Irlandia Północna). Jest laureatką chóralnych konkursów krajowych i zagranicznych.

W latach 2003-04 współpracowała z Sopockim Chórem Kameralnym Continuo. W roku 2009 założyła Pomorski Chór Kameralny Cantus Pomeraniae i prowadziła go do 2013 r. W latach 2013-14 pracowała z Chórem Żeńskim AM w Gdańsku Gaudium per Canto. Od września 2015 r. jest dyrygentem Festiwalowego Chóru Sopockiej Szkoły Wyższej Mundus Cantat. Zapraszana wielokrotnie do pracy w charakterze jura konkursów i festiwali muzycznych krajowych i międzynarodowych. Za swoją pracę artystyczną, pedagogiczną, naukową i organizacyjną nagradzana przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2014 r. otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W swoim dorobku kompozytorskim posiada m.in.: Trzy Kolory na orkiestrę, muzykę do dramatu o życiu i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha pt. Sic itur ad Deum (przedstawienie zostało włączone do oficjalnego kalendarium obchodów 1000-lecia Gdańska 1997), poza tym liczne utwory wokalnoinstrumentalne, kameralne i chóralne. Jest autorką hymnu Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat (2015). Współpracuje z Wydawnictwem Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydawnictwem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz niemieckim wydawnictwem Strube Verlag. Od kilku lat jest zaangażowana w realizację międzynarodowego projektu kulturalnego propagującego ideę pojednania i współpracy między narodami.

Od 2013 r. związana jest z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej oraz kierownika Pracowni Kompozycji, Aranżacji i Edukacji Muzycznej.