cos
bogna_czerwinska-szymula

fot. Bartosz Kołaczkowski

ad. dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula


W 2003 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz. Ponadto w 2008 roku ukończyła również studia podyplomowe w tej samej klasie. W czasie studiów uczyła się również w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. W 2012 roku otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych. Jest cenioną kameralistką o bogatym repertuarze zwłaszcza muzyki na skrzypce i fortepian.

Od najmłodszych lat występuje i jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych jako pianista i kameralista, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Kartuzach (1991 – III nagroda), Spotkań Młodych Kameralistów w Gdańsku (1997 – I nagroda), Bydgoskich Impresji Muzycznych (1997 – II nagroda), Makroregionalnych Przesłuchań Pianistów w Bydgoszczy (1998), XIV Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (2001 – finalistka), VII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. M. Ogińskiego w Smorgonie (Białoruś 2002 – III nagroda), III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (2003 – III nagroda i nagroda specjalna) oraz prestiżowego XXXIII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Vittorio Gui we Florencji (Włochy 2010 – nagroda specjalna).

Również jako pedagog odnosi znaczące sukcesy na międzynarodowych konkursach duetów fortepianowych w Nowym Jorku (2015), Paryżu (2014), Padwie (2014), San Marino (2012), Rzymie (2012), Gioia del Colle (2012), Warszawie (2012, 2013), Białymstoku (2011, 2015) i Ruse (2016).

Jako pianistka i kameralistka wystepowała w wielu ośrodkach Polski oraz we Włoszech, Francji, Niemczech, Anglii, USA i na Białorusi. Była zapraszana i koncertowała na międzynarodowych festiwalach muzycznych „Internationales Clavierfestival” w Niemczech i „Festimusical” we Francji oraz ogólnopolskich festiwalach muzycznych „Gwiazdy Promują”, „Sierpień Talentów” i w „Gdańskim Festiwalu Muzycznym”.

Była stypendystką Prezydenta Miasta Gdańska, w 1998 roku otrzymała stypendium i uczestniczyła w 2-miesięcznych kursach muzycznych w Interlochen (USA) w klasie prof. Laurence`a Mortona. Ponadto uczestniczyła w kursach pianistycznych i kameralnych prowadzonych przez Nelsona Goernera, Duo Pepicelli, Jerzego Marchwińskiego.

Współpracuje w Polską Filharmonią Bałtycką, wykonując na koncertach partie fortepianu i celesty.

Bogna Czerwińska-Szymula jest również propagatorem zapomnianych utworów polskich kompozytorów XIX wieku: Julisza Zarębskiego, Karola Mikuli, Edwarda Wolffa, Emanuela Kani, Friedrich’a Kalkbrenner’a, Karola Lipińskiego, Ferdinanda Ries’a i Pauliny Szalit. Pod jej redakcją utwory te zostały wydane przez wydawnictwo Eufonium.