cos

elzbieta_frolowiczdr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM


Teoretyk muzyki, pedagog. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy. Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia związane z teorią i pedagogiką muzyki.

Zapraszana jest jako osoba prowadząca kursy i warsztaty metodyczne (m.in. przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku), przeznaczone dla nauczycieli zarówno szkolnictwa artystycznego jak i powszechnego.

Jej zainteresowania i osiągnięcia naukowe skoncentrowane są głównie wokół zagadnień związanych z pedagogiką muzyczną oraz problematyką związaną z twórczością współczesnych kompozytorów polskich. Współuczestniczyła w pracach naukowych kilku zespołów badawczych. Działalność naukowa obejmuje czynny udział w licznych sympozjach i sesjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest autorką książek: Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli (wyd. HARMONIA Gdańsk 2008), Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej (Wyd. Akademii Muzycznej, Gdańsk 2011, Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka. Studium z obszaru wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Gdańsk 2012) oraz ponad 40 artykułów naukowych.

W 2008 roku podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa. Obecnie prowadzi zajęcia na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku, a ich problematyka związana jest z wybranymi aspektami arteterapii, kultury języka i subdyscyplin pedagogicznych.