cos

mgr Ewelina MIERNIKIEWICZ


Muzykolog. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w klasie fortepianu w PSM I st. w Malborku. Od 2006 roku kontynuowała naukę muzyki w Szkole Muzycznej II st. w ZPSM im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu w klasie saksofonu. Szkołę tę ukończyła z wyróżnieniem w 2010 roku. Zainteresowania szeroko pojętą teorią muzyki zainspirowały ją do podjęcia studiów na kierunku Muzykologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów poznawała tajniki pracy dziennikarza muzycznego, odbywając praktyki m.in. w Radiu Kraków oraz publikując teksty w portalu Etnosystem. Studia licencjackie ukończyła w 2013 roku, broniąc pracy pt.: Douze études” Claude’a Debussy’ego w kontekście historii gatunku pisanej pod kierunkiem prof. Magdaleny Dziadek. W tym samym roku podjęła studia na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku Teoria muzyki, jednocześnie kontynuując studia muzykologiczne. Studia na UJ kończyła w 2015 roku. Praca magisterska pt. Twórczość fortepianowa Adolfa von Henselta na przykładzie gatunków wykorzystywanych przez Fryderyka Chopina również była pisana pod kierunkiem prof. Magdaleny Dziadek. Z kolei w 2017 roku obroniła pracę licencjacką na kierunku Teoria muzyki na gdańskiej uczelni, pt.: Saksofon w twórczości Pawła Łukaszewskiego, pisanej pod kierunkiem prof. D. Popinigis. Brała udział w kilku edycjach studenckiej konferencji naukowej organizowanej w Akademii Muzycznej w Gdańsku Idee muzyki – ideologie w muzyce. W 2018 r. ukazał się na łamach „Ruchu Muzycznego” artykuł jej autorstwa Carillon – muzyczna wizytówka Gdańska, podsumowujący XX Gdański Festiwal Carillonowy. W akademickim 2018/2019 kończy studia na kierunku Teoria muzyki. Obecnie bada twórczość Zbigniewa Pniewskiego na potrzeby pracy dyplomowej. Na co dzień pracuje w szkołach muzycznych na Pomorzu, spełniając się jako muzykolog i teoretyk muzyki. Uczy przedmiotów teoretycznych, takich jak historia muzyki, zasady muzyki, kształcenie słuchu, czy audycje muzyczne. Od tego roku akademickiego jest także wykładowcą naszej uczelni – prowadzi zajęcia z historii muzyki.