cos

BIURO KARIER AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Głównym zadaniem Biura Karier Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest pomoc studentom
oraz absolwentom w wejściu na rynek pracy oraz rozwoju kariery zawodowej.

Z A K R E S    D Z I A Ł A L N O Ś C I

  • dostarczanie studentom oraz absolwentom informacji o rynku pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji;
  • zbieranie oraz publikowanie ofert pracy, staży, praktyk;
  • zbieranie oraz publikowanie informacji o konkursach, festiwalach, kursach;
  • doradztwo zawodowe (pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych);
  • pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów na oferowane stanowisko pracy.

 

 

K O N T A K T

Katarzyna Górzyńska
pok. 101 (budynek czerwony)
tel.: +48 58 300 92 57
mail: biurokarier@amuz.gda.pl

Biuro Karier na Facebooku