cos

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Osoby będące na I roku studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2019/2020 proszone są o złożenie wniosku o miejsce w DS do dnia 31.08.2019.

Do wniosku o DS należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie z ZUS o wysokości naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok – od wszystkich pracujących członków rodziny wskazanych we wniosku
2. W przypadku posiadania rodzeństwa, które się uczy – zaświadczenie ze szkoły/studiów o pobieraniu nauki
3. W przypadku zasądzenia alimentów – kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok od wszystkich pracujących członków rodziny
5. W przypadku prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica
6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – dokument potwierdzający dochód z gospodarstwa