cos

Cele programu ERASMUS+:

  • równy dostęp i włączenie społeczne;
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów;
  • otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów opracowanych w ramach programu;
  • wymiar międzynarodowy;
  • wielojęzyczność;
  • uznawanie umiejętności i kwalifikacji.

Korzyści wynikające z programu ERASMUS+:

  • w nowym programie istnieje możliwość skorzystania z finansowania ERASMUS+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać do uczelni partnerskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (np. na 8 i 4 miesiące lub trzy razy po 4 miesiące);
  • minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące;
  • w programie ERASMUS+ na zagraniczną praktykę mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

 

KONTAKT

Katarzyna Górzyńska
pokój 101 (budynek czerwony)

k.gorzynska@amuz.gda.pl
+48 58 3009-257

poniedziałek – 10.00-14.00
wtorek – 10.00-14.00
środa – 10.00-14.00
czwartek – dzień wewnętrzny
piątek – 10:00-13:00

znajdz_nas_na_facebooku