cos

AUSTRIA:

 

BELGIA:

 

BUŁGARIA:

 

CHORWACJA:

 

CZECHY:

 

DANIA:

 

ESTONIA:

 

FINLANDIA:

 

FRANCJA:

 

GRECJA:

 

HISZPANIA: 

 

HOLANDIA:

 

IRLANDIA:

 

LITWA:

 

ŁOTWA:

 

NIEMCY:

 

RUMUNIA:

 

SŁOWACJA:

 

SŁOWENIA:

 

SZWECJA:

 

TURCJA:

 

WIELKA BRYTANIA:

 

WŁOCHY:

 

Istnieje także możliwość wyjazdu na studia do uczelni w Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility Programme. O szczegóły zapytaj w Biurze Współpracy Międzynarodowej.