cos

GODZINY DYŻURÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

DZIEKAN– dr hab. Renata Skupin, prof. AM

wtorek: 14.45-15.45, pok. 209

PRODZIEKAN– as. mgr Beata Kotłowska

czwartek: 12.00-13.00, pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Karolina Łapińska

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / k.lapinska@amuz.gda.plPrzedmioty zawieszone w roku akademickim 2019/2020

STUDIA LICENCJACKIE

 1. Emisja głosu
 2. Metodyka nauczania harmonii
 3. Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej
 4. Rytmika
 5. Metodyka nauczania rytmiki

STUDIA MAGISTERSKIE

 1. Krytyka i prelekcja
 2. Seminarium muzyki dawnej
 3. Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne
 4. Metodyka nauczania historii muzyki i literatury muzycznej
 5.  Metodyka nauczania kształcenia słuchu
 6. Style muzyczne
 7. Współczesne metody analityczne
 8. Historia teorii muzyki
 9. Metodologia pracy badawczej

Spotkanie organizacyjne

z dr Szymonem Morusem

 

odbędzie się 7.10.2019r. o godz.16.00

w sali 207 (żółty budynek)

Spotkanie organizacyjne

PRO MUSICA NOVA – Orkiestry Kameralnej Wydziału Dyrygentury,

Kompozycji i Teorii Muzyki

odbędzie się 7.10.2019r. o godz.17.00

w sali 207 (żółty budynek)

Zajęcia z Harmonii u prof. Frołowicz dla I grupy (Teoria Muzyki) odbędą się 7 października o godz. 8:45.

Wszyscy studenci przydzieleni do klasy fortepianu dr Dominiki Glapiak-Piłasiewicz proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 501 974 294 w celu ustalenia pierwszego spotkania.

KONWERSATORIUM JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 1. grupa średniozaawansowana/ czwartek godz. 8:00, s.219, mgr K. Prokopska

ZMIANA

2. grupa zaawansowana/ piątek, godz. 8:00, s.212, mgr. T.Szefler- spotkanie organizacyjne

Zajęcia dla II roku z pani Krystyn Pokropską rozpoczną się w dniu 10.10.2019.

ZMIANA W UKŁADZEI GRUP JĘZYKA NIEMIECKIEGO-NA LICENCJACIE DOTYCZY TO GRUP I ROKU- proszę sprawdzić informację na tablicy przy s.212.

I zajęcia z TECHNIK MASTERINGU STUDIA MUZYKI ELEKTROAKUSTYCZNEJ z panem Dariuszem Mazurowskim odbędą się 10 października (czwartek) od godz. 15:00-17:00 w s.414 (bud. czerwony).

Zajęcia z panem Pawłem Mykietynem odbędą się 8 i 9 października.


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
PODANIE O ZALICZENIE PRZEDMIOTU NA PODSTAWIE INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

WZÓR OGÓLNY PODANIA

WZÓR PODANIA O DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
KARTA OBIEGOWA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA