cos

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Przedmioty do wyboru 2019/2020

Studia I stopnia

Studia II stopnia


Drodzy Dyplomanci!

Praca dyplomowa musi przejść przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Przed obroną, wydrukowany i podpisany przez promotora raport, należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z 2 egzemplarzami pracy dyplomowej w twardej (dwustronnie wydrukowany) i miękkiej oprawie (druk dwustronny). Są to wymagane 2 prace, które trafiają do Biblioteki i Archiwum.

Dla promotora i recenzenta musicie przygotować kolejne wydruki, najlepiej dwustronne i w miękkiej oprawie – oszczędzajmy lasy!

Przypominam o obowiązku złożenia indeksu do dziekanatu na tydzień przed dyplomem.

Dziekan


OGŁOSZENIA STAŁE

 

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów:
wtorek – godz. 12:00-13:00
piątek – godz. 13:30-14:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Godziny dyżurów:
poniedziałek – godz. 14:00-15:00
sobota zjazdowa – godz. 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów:
czwartek – godz. 9:00-10:00
piątek – godz. 9:30-10:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 

Dziekanat
Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki – godz. 10:00-13:00
czwartki – dziekanat nieczynny
soboty zjazdowe – godz. 10:00-14:00

pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
mgr Katarzyna Czausz
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
mgr Krystyna Krawczuk
e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl

 


Sprawami studenckimi zajmują się:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599