cos

Kierunek: DYRYGENTURA

Stacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:


Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:


Kierunek: JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA

Plany Studiów I Stopnia

specjalność:

Plany Studiów II Stopnia

specjalność: