cos

TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
kierunek Dyrygentura

 semestr zimowy
27 października 2018
17 listopada 2018
15 grudnia 2018
12 stycznia 2019

semestr letni
16 lutego 2019
23 marca 2019
27 kwietnia 2019
25 maja 2019