cos

fot. Piotr Rodak

prof. zw. dr hab. Maciej SOBCZAK


W 1980 roku podjął studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, początkowo w klasie skrzypiec prof. Stefana Hermana, a od 1981 roku w klasie prof. Mirosławy Pawlak, pod kierunkiem której ukończył studia.

W czasie studiów doskonalił swe umiejętności u Yfraha Neamana, Wladimira Avramova i Rainera Kussmaula.

W 1985 roku podjął pracę w macierzystej uczelni. W latach 2003-2005 był Prodziekanem, a w latach 2005-2012 – Dziekanem Wydziału Instrumentalnego. Od roku 2012 sprawuje funkcję Rektora.

Jest promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Występował jako solista (m.in. z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku), kameralista (w zespole „Trio Nowe”), a także muzyk orkiestrowy (z wieloma zespołami orkiestrowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. z „Heidelberger Sinfoniker”, „Kammerphilharmonie St. Petersburg” czy „Hanse Compagnie”, koncertując z tymi zespołami w Europie, Ameryce Płd., Azji i USA).