cos

st. wykł. mgr Marek WASILEWSKI


Urodził się 20 stycznia 1954 roku w Opolu, gdzie uzyskał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej (1973) oraz dyplom państwowej średniej szkoły muzycznej (1974). Po ukończeniu wyższych studiów magisterskich (muzykologia) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Katedra Historii i Teorii Muzyki, 1973-79) przeprowadził się do Gdańska, gdzie w październiku 1978 podjął pracę w Instytucie Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, następnie przekształconej w Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki. Od 1980 – asystent, od 1994 – starszy wykładowca.

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce (specjalność: muzykologia) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbył w latach 1983-88. Następnie ukończył Filologiczne Studium Doktoranckie (dyscyplina literaturoznawcza) na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1995-2000).

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: muzyka w perspektywie kultury, człowieka i świata, pisarstwo, dydaktyka i publicystyka.

Autor kilku opublikowanych artykułów naukowych i dwóch niewydanych prac: “Prometeusz. Poemat ognia Aleksandra Skriabina. Pomiędzy romantyzmem a modernizmem” (1979) oraz “Poetyka twórcza Karola Szymanowskiego” (1999).

Jest autorem konferencyjnych wystąpień naukowych w zakresie muzykologii (Gdańsk, Wrocław, Warszawa), prowadził też działalność publicystyczną w trójmiejskiej prasie.

Zrealizował audycje radiowe poświęcone Zygmuntowi Mycielskiemu i Stefanowi Kisielewskiemu wyemitowane przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa w Monachium w sierpniu 1990 roku. Współpracował z Państwową Filharmonią Bałtycką w Gdańsku (1994-1998) jako autor i redaktor programów koncertowych. Na zlecenie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w październiku 2003 roku opracował program trzysemestralnych Podyplomowych Studiów Wiedza o Kulturze i w roku akademickim 2003/2004-2005 pełnił obowiązki ich kierownika. W kolejnych latach prowadził na tych studiach wykłady, zarówno w jej gdańskiej siedzibie, jak i w bydgoskiej filii Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Po zawale mięśnia sercowego w 1996 roku jest na rencie inwalidzkiej, otrzymał stopień niepełnosprawności i nadal pracuje na pół etatu.

Od tego czasu poświęcił się głównie działalności dydaktycznej w macierzystej Akademii Muzycznej. Prowadzi wykłady i seminaria. Wypromował kilka prac licencjackich i magisterskich. Obecnie pracuje nad przygotowaniem Antologii polskiej krytyki muzycznej w latach 1945-2000 oraz nad realizowaną przez lata obszerną pracą poświęconą filozoficznym podstawom muzyki.

Członek NSZZ „Solidarność” (od 1 września 1980); od marca 2010 działa w składzie Uczelnianej Komisji Rewizyjnej „Solidarności” oraz w Komisji Wyborczej przeprowadzającej wybory do władz Akademii (od stycznia 2012). Jest także członkiem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego (od 23 marca 1996).

Pomimo niepełnosprawności jest aktywny, zainteresowany doskonaleniem się i zdobywaniem nowych doświadczeń.