cos

fot. Piotr Rodak

ad. dr hab. Michał Kozorys


Urodzony w 1980 r. Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2005). W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a w roku 2019 stopień doktora habilitowanego. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia m.in. dyrygentury chóralnej, czytania partytur oraz wydziałowy Chór Mieszany (link do strony chóru). Od września 2012 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału. Pracuje także w Szkole Muzycznej I st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prowadząc chór oraz orkiestrę smyczkową. Jest założycielem i dyrygentem chóru kameralnego Supra Vocalis Ensemble. Jest dyrygentem Gdańskiego Chóru Lekarzy działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. W latach 2006-2011 pełnił funkcję asystenta dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007-2017 był koordynatorem regionalnym projektu MKiDN „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, wspierającego rozwój chórów szkolnych. W 2010 roku był nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. W 2014 roku otrzymał Odznakę Honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z prowadzonymi przez siebie zespołami zdobył liczne nagrody na festiwalach i konkursach (m.in. w Pardubicach, Bratysławie, Łodzi, Gnieźnie, Bydgoszczy, Sopocie, Rumi).