cos

ad. dr Monika Kaźmierczak


Gdańska carillonistka od 2001 roku. Ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fortepianu. Następnie podjęła studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Teoria Muzyki, ukończone stopniem magisterskim. Podczas studiów otrzymywała wiele stypendiów, m.in. Stypendium Prezydenta Miasta dla najlepszej studentki Wydziału. W 2000 roku wzięła udział w organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska kursach gry na carillonie, prowadzonych przez Gerta Oldenbeuvinga z Holandii, co zaowocowało zostaniem jedną z miejskich carillonistek w 2001 roku. W 2003 roku otrzymała stypendium Huyghensa od rządu niderlandzkiego, które umożliwiło jej studia w Niderlandzkiej Szkole Carillonowej w Amersfoort. W 2005 roku uzyskała tam stopień magisterski. Jako stypendystka kulturalna Miasta Gdańska kontynuowała kursy mistrzowskie w Belgii u Geerta D’hollandera.

Jest laureatką kilku międzynarodowych konkursów gry na carillonie.

W międzyczasie uzyskała także licencjat z Muzyki Kościelnej (2010) oraz magisterium z Dyrygentury Chóralnej (2013) na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz doktorat w zakresie gry na carillonie (2012).

Obecnie jest adiunktem na Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie uczy m.in. carillonu. Jest również nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Elblągu. W latach 2011-2015 była prezeską Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego, a od 2006 do 2017 roku prowadziła Chór Mieszczan Gdańskich. Aktywnie organizuje koncerty w Gdańsku i sama koncertuje w Polsce i na świecie, m.in. na Litwie, we Francji, Belgii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii i in.