cos

OBSŁUGA PRAWNA:
adw. Agata Sienkiewicz
tel. (+48) 504 374 728
(+48)58 300 92 40
e-mail: adwokat@amuz.gda.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałki i czwartki w godz. 9:00 – 13:00
pok. 104 (budynek czerwony)


AKTY PRAWNE:

Statut Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2017 r.)

Uchwała nr 2/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Kodeks Etyki

Regulamin wyborczy Akademii Muzycznej (wraz z zarządzeniem Rektora)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011