cos

Biuro Promocji Artystycznej
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Biuro Promocji Artystycznej zajmuje się szeroko pojętą promocją Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Do głównych zadań Biura należą:

  • szeroko rozumiana praca nad promocją uczelni, kreowanie wizerunku (PR) Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • praca impresaryjna na rzecz Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • współpraca nad tworzeniem oferty artystycznej proponowanej innym podmiotom współpracującym z Akademią – zbieranie danych, tworzenie programów koncertowych,
  • prowadzenie współpracy z innymi uczelniami w zakresie wymiany artystycznej,
  • opracowanie materiałów reklamowych we wszystkich sferach medialnych – w tym media elektroniczne, obsługa strony internetowej AM w Gdańsku w zakresie poświęconym działalności artystycznej,
  • promocja i pomoc w organizacji wydarzeń artystycznych, których organizatorem jest JM Rektor Akademii Muzycznej, koncertów zamawianych w Akademii Muzycznej przez zewnętrzne podmioty, wydarzeń międzywydziałowych,
  • współpraca z fotografikami, grafikami, reżyserami, konferansjerami, scenografami, reżyserami światła etc.,
  • opieka nad archiwizacją działalności artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym prowadzenie ewidencji wydarzeń artystycznych,
  • czuwanie nad przebiegiem najważniejszych koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez uczelnię, w szczególności koncertów międzywydziałowych, wydarzeń organizowanych przez JM Rektora Akademii Muzycznej czy koncertów zamawianych przez zewnętrzne podmioty.

 

 

Zasady korzystania z pomocy Biura Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku w realizacji przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez poszczególne jednostki uczelni (.pdf)

 Kontakt:

mgr Sylwia Holeksa-Wilkowska
specjalista ds. promocji
tel. stacjonarny (+48 58) 300 92 13
tel. komórkowy (+48) 784 360 479
e-mail: promocja@amuz.gda.pl

mgr Marzena Krawczyk
koordynator ds. artystycznych
tel. stacjonarny (+48 58) 300 92 12
tel. komórkowy (+48) 533 317 545
e-mail: wydarzenia@amuz.gda.pl

Daria Jabłońska
grafik
tel. stacjonarny (+48 58) 300 92 14
e-mail: grafik@amuz.gda.pl

pokój 309 (budynek czerwony)

Dyżury: poniedziałek-środa, piątek, 10:00-14:00
Czwartek – dzień wewnętrzny

 

znajdz_nas_na_facebooku

znajdz_nas_na_YT