cos

Studium Języków Obcych


Kierownik:
mgr Krystyna Prokopska
k.prokopska@amuz.gda.pl, tel. (+48) 697 87 67 06

 

Studium prowadzi lektoraty języków obcych w ramach programów studiów poszczególnych wydziałów i specjalności. Celem lektoratu jest ugruntowanie i rozszerzenie umiejętności językowych w zakresie ogólnym i specjalistycznym oraz przygotowanie do korzystania z literatury fachowej.

Zajęcia są obowiązkowe, odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Studia I stopnia

Na poszczególnych wydziałach obowiązują następujące zasady:

 • Studenci Wydziałów I, II i IV wybierają lektorat jednego języka na 4 semestry. Do wyboru mają: język angielski na kilku poziomach zaawansowania, język niemiecki na dwóch poziomach, język francuski na jednym poziomie i język szwedzki dla początkujących (dla osób, które dysponują już wyższym poziomem innego języka zachodniego i chcą wzbogacić swoje językowe CV).
 • Podział na grupy zaawansowania języka angielskiego odbywa się według wyników testu, który przeprowadzany jest zazwyczaj pierwszego dnia danego roku akademickiego. Wyniki wywieszone zostają na tablicy SJO przy sali 212 (budynek żółty). Pozostałe grupy kierują się na zajęcia bezpośrednio według planu SJO, również wywieszonego przy sali 212.
 • Sytuacje szczególne:
  • studenci Wydziału IV / specjalność wokalistyka jazzowa mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego z fonetyką amerykańską, bez możliwości wyboru;
  • studenci Wydziału IV / specjalność edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego i dodatkowe zajęcia specjalistyczne z tego języka;
  • studenci Wydziału III / specjalność śpiew solowy mają obowiązkowy lektorat języka włoskiego;
  • studenci Wydziału III / specjalność musical mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego z fonetyka amerykańską;
  • wszyscy studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają lektorat języka angielskiego.

Studia II stopnia

Studentów II stopnia obowiązuje przedmiot o nazwie konwersatorium języka obcego przez dwa semestry I roku. Wyboru języka dokonują sami studenci przy rekrutacji na studia. Mogą wybrać język angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. Celem tych zajęć jest ugruntowanie i rozwinięcie umiejętności językowych nabytych w trakcie studiów I stopnia.

Wyboru nie mają jedynie studenci Wydziału III, którzy kontynuują język z I stopnia.

Lektoraty i konwersatorium są zajęciami wynikającymi z planu studiów – obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ostatni semestr kończy egzamin. Jeżeli student studiował już inny kierunek lub studiuje równolegle dwa kierunki, może zwrócić się do Dziekana swojego wydziału z prośbą o zaliczenie lektoratu na podstawie wpisu z innego kierunku studiów.

Szczególną formą lektoratu na I stopniu są tzw. seminaria językowe – są to zajęcia dla studentów i pracowników Uczelni, którzy znają język na wysokim poziomie i chcą poszerzyć swoje umiejętności. Na zajęcia można zgłosić się samodzielnie (do lektora prowadzącego) lub lektor sugeruje studentowi taką formę. Termin tych zajęć jest często ustalany indywidualnie z lektorem.

Lektorzy

Język angielski

mgr Agata Bobras
a.bobras@amuz.gda.pl

mgr Ewa Helman
helman-english@tlen.pl

mgr Anna Laube
a.laube@amuz.gda.com

mgr Małgorzata Wojciechowska
perla29@op.pl

Język francuski

mgr Maria Kubala
m.kubala@amuz.gda.pl

Język Łaciński

dr Norajr Ter-Grigorian
nter@poczta.onet.pl

Język niemiecki

mgr Krystyna Prokopska
k.prokopska@amuz.gda.pl

mgr Tadeusz Szefler
t.szefler@amuz.gda.pl

Język szwedzki

mgr Krystyna Prokopska
k.prokopska@amuz.gda.pl

Język rosyjski

dr Tatiana Kopac
tankop@wp.pl

Język włoski

mgr Alina Żołnierkiewicz
a.zolnierkiewicz@amuz.gda.pl


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO W RAMACH PRZEWODU DOKTORSKIEGO (.pdf)