cos

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii w ramach Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, działającą na podstawie Statutu Akademii. Zajmuje się publikowaniem prac o charakterze naukowym, pedagogicznym, a także promowaniem twórczości kompozytorskiej naszych pedagogów i studentów w postaci wydawnictw nutowych i płytowych.

Dotychczasowy dorobek obejmuje około 2000 prac (450 autorów) zawartych w tomach wydawnictw seryjnych i autonomicznych. Łącznie ukazało się niemal 300 tytułów. Są to między innymi bibliografie i katalogi, prace z zakresu historii muzyki powszechnej, muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnego Gdańska, teorii, estetyki, filozofii i psychologii muzyki, akustyki muzycznej, folkloru, pedagogiki muzycznej, organizacji życia muzycznego.

Publikacje naukowe opatrzone są streszczeniami w języku angielskim i niemieckim.

 

 

 

 

Regulamin Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

 

 

KONTAKT

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Redakcja – pok. 110 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 45
e-mail: wydawnictwo@amuz.gda.pl

Redaktor naczelny
dr hab. Monika Karwaszewska
e-mail: m.karwaszewska@amuz.gda.pl

Specjalista ds. wydawnictw
Magdalena Popiołek
e-mail: m.popiolek@amuz.gda.pl

Dystrybucja i promocja publikacji, pok. 110 (budynek żółty)
Aleksandra Litwinienko, Justyna Ślubowska
tel. (+48 58) 300 92 65
e-mail: sklep@amuz.gda.pl