cos

Kolejne ogłoszenia o czynnościach wyborczych zamieszczane są w pliku OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii (…), a kolejne wyniki wyborów w pliku POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze (…) w porządku chronologicznym. A zatem, żeby znaleźć ostatnie ogłoszenie bądź powiadomienie, należy przejść na ostatnią stronę pliku.

OGŁOSZENIA Komisji Wyborczej Akademii str. 106, 2018-10-22
aktualizacja: 29.10.2018

POWIADOMIENIA o dokonanym wyborze, str. 1-60, 2018-11-20
aktualizacja: 23.11.2018

Aktualny skład organów AM 2018-11-20
aktualizacja: 23.11.2018