cos

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. Wysoki Senat naszej Uczelni powołał członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (patrz Uchwała Senatu nr 20/2019 w sprawie powołania członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku).

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni potrwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady:

I. spoza wspólnoty Uczelni:
1. Jarosław OlekPrzewodniczący Rady,
2. Tomasz Fopke,
3. Romuald Pokojski,

II. ze wspólnoty Uczelni:
1. ks. dr hab. Jacek Bramorski,
2. dr hab. Paweł Rydel,
3. dr hab. Tadeusz Samerek,

III. przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii – Joanna Sadło.

Od lewej: dr hab. Tadeusz Samerek, Romuald Pokojski, ks. dr hab. Jacek Bramorski, Joanna Sadło, JM Rektor prof. dr hab. Maciej Sobczak, Jarosław Olek, dr hab. Paweł Rydel, Tomasz Fopke