cos

Mieczysław Surzyński – Works for Organ solo. Organ Concerto
Anagram A-501
płyta CD


„Doprawdy nie mielibyśmy chyba wcale literatury organowej koncertowej w wielkim stylu, gdyby nie p. Mieczysław Surzyński, który ukochawszy ten piękny instrument, a rozporządzając wybitną techniką wirtuozowską i kompozytorską, postanowił wzbogacić naszą ubogą literaturę cennemi dziełami. Dotychczas organy były u nas przeważnie dosyć obojętnie traktowane jako instrument solowy, a po największej części używano ich tylko do pomocy w trakcie mszy świętej lub co najwyżej, towarzysząc do śpiewu chóralnego, czy też solowego, lecz i wtedy forma utworów takich była po większej części krótka, że tak powiedzieć lękliwa, bez rozmachu.”

Feliks Starczewski, Z muzyki: luźne uwagi i notatki, Warszawa 1906

 

„[…] Na płycie, oprócz Koncertu g-moll op. 35, znalazły się wybrane utwory z większych solowych dzieł cyklicznych: „Improwizacje” op. 36 (organistka zarejestrowała z tego cyklu „Capriccio”, „Chant de Noel”, „Epilog” i „Fugę”), „Chorał varie” op.50 oraz „Fantazja A-dur” op.30. Warto zauważyć, że „Epilog” i „Fuga” z op. 36, „Chorał varie” op. 50 i „Fantazja A-dur” zostały nagrane po raz pierwszy w historii światowej fonografii. Dyskografia dzieł Surzyńskiego wzbogaciła się w ten sposób o wartościowe nagrania.

Jest to muzyka romantyczna, pełna polskich symboli-cytatów z pieśni, rytmów zaczerpniętych z muzyki ludowej. Tę romantyczną aurę Hanna Dys znakomicie podkreśla, pokazując rubata, pewną miękkość muzyki, elastyczność rytmiczną, nie tracąc przy tym dyscypliny. Artystka gra z pasją i przekonaniem. Dzięki jej interpretacji można zachwycić się muzyką Surzyńskiego […].”

Z recenzji: Chopin organów, Marcin Tadeusz Łukaszewski

 

Wykonawcy:
Hanna Dys – organy
Hanzeatica Chamber Orchestra
Massimiliano Caldi – dyrygent

Utwory:
Improvisation for organ op. 36
I. Capriccio
II. Chant de Noël
III. Epilogo
IV. Fuga

Choral varié op. 50

Fantasia for organ in A major op. 30
I. Andante maestoso. Allegro
II. Élégie
III. Finale

Concerto in G minor for organ and orchestra op. 35
I. Allegro moderato
II. Intermezzo
III. Finale

Według dostępnych wydawcy danych utwory: „Epilogo e fuga” z op. 36, „Choral varié” op. 50 oraz „Fantazja A-dur” op. 30 mają swoją premierę fonograficzną.

Opis płyty:

Nagrania utworów solowych Mieczysława Surzyńskiego zrealizowano 9-10.10.2015 w kościele ewangelickim Świętego Ducha w Rostocku (Niemcy), na 41-głosowych organach pneumatycznych firmy E.F. Walcker & Cie. (1908).

Nagrania Koncertu g-moll dokonano 7-8.05.2015 w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, na 91-głosowych organach o trakturze elektrycznej, firmy organmistrzowskiej Theodor Kuhn (1955).

Joanna Popowicz, Antoni Grzymała – reżyseria nagrania
Joanna Popowicz – montaż i mastering
Hanna Dys, Beata Kotłowska – tekst o kompozytorze
Grzegorz Hoga – tłumaczenie na język angielski
Antoni Grzymała – projekt okładki i książeczki
Redaktornia.com – redakcja i korekty
IT WORKS – skład

Na okładce wykorzystano obraz Juliana Fałata Krajobraz zimowy z rzeką (1907); foto: Piotr Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Płyta współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.

Płyta współfinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

 

 

 

Płyta na stronie wydawnictwa