cos

„Penderecki • Bacewicz • Tansman”
DUX 1399, 2017

płyta CD

Karolina Piątkowska-Nowicka i Bogna Czerwińska-Szymula, cenione instrumentalistki i kameralistki prezentują trzy utwory, które łączy nie tylko obsada na skrzypce i fortepian. Prezentowane na płycie kompozycje wyrastają ze wspólnego korzenia: ich autorzy – Grażyna Bacewicz, Aleksander Tansman i Krzysztof Penderecki – należą do najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Łączy je także cykliczne kształtowanie dzieła, choć podejście każdego z kompozytorów do tej cykliczności jest odmienne. Niezwykle zróżnicowana pod względem emocjonalnym IV Sonata na skrzypce i fortepian Bacewicz zdradza cechy neoromantyczne, neoklasyczna Fantazja na skrzypce i fortepian Tansmana zachwyca dbałością o barwę brzmienia, zaś monumentalna II Sonata na skrzypce i fortepian Pendereckiego intryguje językiem muzycznym, który oparty na skali dwunastotonowej traktuje ją w sposób melodyczno-harmoniczny.


Utwory:

Grażyna Bacewicz
IV Sonata na skrzypce i fortepian (1949)

1. I Moderato. Allegro non troppo
2. II Andante ma non troppo
3. III Scherzo. Molto vivo
4. IV Finale. Con passione

Alexander Tansman
Fantazja na skrzypce i fortepian (1963)
5. I Divertimento
6. II Elegie
7. III Fuga
8. IV Improvisazione
9. V Canon
10. VI Finale-Scherzo

Krzysztof Penderecki
II Sonata na skrzypce i fortepian (1999)
11. I Larghetto
12. II Allegretto scherzando
13. III Notturno
14. IV Allegro
15. V Andante

Wykonawcy:
Bogna Czerwińska-Szymula – fortepian
Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce

 

Opis płyty:
Małgorzata Polańska, Michał Szostakowski – reżyseria nagrania
Anna Nowak – konsultacja muzyczna
Michał Szostakowski – montaż, mastering
Żaneta Pniewska – tłumaczenia
Wiktor Franko – zdjęcia
Agnieszka Zakrzewska – projekt graficzny
Rafał Dymerski – skład
Marcin Targoński – redakcja

 

Zobacz booklet (.pdf)

Zobacz opis płyty na www.dux.pl

Nagranie zrealizowano w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w dn. 6-9 lutego 2017 roku.

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Nagranie płyty dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność statutową Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.