cos

Stanisław Moniuszko
Straszny dwór
wersja koncertowa
DUX 1500/1501, 2018
dwupłytowy album CD

 

Album do nabycia w cenie 36,90 PLN w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Dystrybucja i promocja publikacji, pokój 110 (budynek żółty)
Aleksandra Litwinienko, Justyna Ślubowska
tel. (+48 58) 300 92 65, e-mail: sklep@amuz.gda.pl
KUP ALBUM NA STRONIE WYDAWNICTWA

 

Egzemplarze autorskie dla solistów, dyrygenta i chórmistrzów są do odbioru w Biurze Promocji Artystycznej (pok. 109, bud. czerwony).
Egzemplarze autorskie dla członków orkiestry i chórów są do odbioru w Wydawnictwie (pok. 110, bud. żółty).

 

Nieczęsto można spotkać się z sytuacją, w której uznawane za jedną z najznakomitszych oper narodowych dzieło doczekało się tak niewielu płytowych rejestracji. Choć Straszny dwór Stanisława Moniuszki od ponad 150 lat uważany jest za wybitną wizytówkę polskości przeniesionej na grunt opery, skromna liczba całościowych nagrań tej kompozycji może budzić głębokie niedowierzanie. Niniejsze nagranie powstało dzięki determinacji artystów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszku w Gdańsku, którzy pragnęli w roku Jubileuszu 70-lecia uczelni specjalnie i trwale uczcić jej Patrona. Niniejszy album jest dokumentacją koncertowej realizacji Strasznego dworu, przygotowanej z udziałem najwybitniejszych pedagogów Akademii. Powstało ciekawe nagranie, wierne duchowi Opery i tak, jak ona, pełne szlachetnego humoru, będącego oprawą niezwykle poważnych treści.

***

Nagranie Strasznego dworu, bez wątpienia najwspanialszej opery Stanisława Moniuszki, to fonograficzna rekapitulacja uroczystych dwóch koncertów wieńczących obchody 70-lecia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Koncerty odbyły się 11 i 12 maja 2018 roku w sali koncertowej uczelni. To zarazem hołd złożony przez gdańską akademię jej patronowi w zbliżającą się dwusetną rocznicę urodzin.
Powołana do życia jesienią 1947 roku Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie, obecna Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, nie od razu nosiła dzisiejszą nazwę. Była szkołą niewielką, stworzoną przez kilkuosobową grupę zapaleńców na fali powojennego entuzjazmu towarzyszącego budowaniu niemal od zera środowiska muzycznego w miejscu dopiero od niedawna pozyskanym dla polskości. Po kilku latach uczelnia okrzepła i pojawiły się pierwsze osiągnięcia, wśród których dominowały sukcesy w dziedzinie wokalistyki. Stało się tak dzięki kilku wybitnym artystom, którzy w Sopocie podjęli kształcenie młodzieży, między innymi: Marii Bojar-Przemienieckiej, Kazimierzowi Czekotowskiemu, Stefanowi Belinie-Skupiewskiemu, Maurycemu Janowskiemu, Barbarze Iglikowskiej. Sopockie klasy wokalistyki stały się kuźnią kadr dla utworzonej w roku 1950 gdańskiej opery, a po kilku latach absolwenci uczelni stopniowo dołączali do grona najwybitniejszych śpiewaków polskich, zdobywając nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych, kreując partie operowe, występując na koncertach. Warto przypomnieć niektóre nazwiska, takie jak: Zofia Janukowicz-Pobłocka – wybitna interpretatorka pieśni i utworów z repertuaru oratoryjnego, Jan Kusiewicz – wspaniały tenor, porównywany z Janem Kiepurą, Jerzy Szymański czy Florian Skulski. Także na Wybrzeżu, u dawnych solistów Opery Lwowskiej, Adama Ludwiga i Wandy Hendrich, kształciła się Maria Fołtyn – wybitna odtwórczyni partii Moniuszkowskich, która debiutowała na gdańskiej scenie jako Halka.
Z czasem za wokalistyką podążał w uczelni rozwój innych działów; coraz więcej sukcesów odnotowywali instrumentaliści, kompozytorzy, znaczącą pozycję zajęła teoria muzyki oraz kształcenie w dziedzinie wychowania muzycznego, co w konsekwencji umożliwiło również rozkwit chóralistyki. W latach 70. ubiegłego stulecia, w Gdańsku ukończyła studia Stefania Toczyska – jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych w wymiarze światowym.
Tak uformowana uczelnia, przeniesiona w roku 1966 z Sopotu do Gdańska, zyskała w roku 1981 dzisiejszą nazwę Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Kilka lat później dotychczasowy Wydział Wokalny przekształcił się w Wydział Wokalno-Aktorski, dzięki czemu w programie dydaktycznym uczelni pojawiły się spektakle operowe, realizowane początkowo skromnie, z towarzyszeniem fortepianu, potem coraz częściej z orkiestrą. Dziś przedstawienia operowe, a od pewnego czasu także musicale, są na gdańskiej scenie akademickiej normą, choć, co oczywiste, produkcji na miarę monumentalnych inscenizacji, typowych dla teatru operowego, zrealizować nie sposób.
Imię Stanisława Moniuszki gdańska Akademia Muzyczna otrzymała raczej przypadkowo, na mocy odgórnej decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki; sam Moniuszko nigdy nie był w Gdańsku. Patronat jednak zobowiązuje: co roku święto uczelni przypada na początku maja i wiąże się z rocznicą urodzin wielkiego kompozytora. Na studenckiej scenie wielokrotnie wystawiano jego Verbum nobile, były realizowane także fragmenty opery Hrabina. Obchodom ostatniego Jubileuszu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa oraz wystawa, poświęcone postaci i spuściźnie Moniuszki. Imię kompozytora nosi również ogłoszony w lipcu 2018 roku przez uczelnię konkurs na skomponowanie utworu dla orkiestry kameralnej.
Przygotowanie koncertowej wersji Strasznego dworu było dla uczelni wyzwaniem nie lada. Staraliśmy się nie tylko tę muzykę wykonać, chodziło o to, by przedstawić ją na możliwie najwyższym poziomie artystycznym, ograniczając wszakże obsadę solistów do pracowników dydaktycznych i absolwentów akademii, wykorzystując studencką orkiestrę i chóry. Pośród solistów pedagogów uczelni i artystów scen operowych znalazła się Stefania Toczyska – wielka śpiewaczka i zarazem doktor honoris causa gdańskiej Akademii Muzycznej. Inny doktor honoris causa i wychowanek uczelni, wybitny skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, także wziął udział w koncercie jako wykonawca partii solowej w Arii Hanny w IV akcie opery.
Nagranie Strasznego dworu to kolejna płyta z udziałem naszych studenckich zespołów wydana przez DUX Recording Producers. Płytę z utworami Wojciecha Kilara (Angelus, Exodus, Victoria), z udziałem sopranistki Anny Fabrello oraz studenckich chórów i orkiestry, Akademia Fonograficzna uhonorowała nagrodą Fryderyk (2014). Inne nagranie, na którym z kolei znalazły się koncerty Andrzeja Panufnika: skrzypcowy, fortepianowy i wiolonczelowy, zostało nominowane do prestiżowej nagrody International Classical Music Awards (ICMA) 2016. Wierzę głęboko, że i to nagranie będzie nie tylko przyczynkiem w dziedzinie moniuszkowskiej fonografii, lecz także spotka się z zainteresowaniem miłośników twórcy naszej opery narodowej.

prof. dr hab. Maciej Sobczak
Rektor Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 


Spis utworów:

CD DUX 1500 / Total time: [78:23]
Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Intrada i Akt I.
1. Intrada i Nr 1. Chór (oraz Stefan, Maciej i Zbigniew) [15:22]
2. Nr 2. Chór (oraz Marta, Grześ) [2:09]
3. Nr 3. Terzetto (Stefan, Maciej i Zbigniew) [8:28]
4. Nr 4. Terzetto (Cześnikowa, Stefan i Zbigniew) [8:59]
5. Nr 5. Finale [5:55]

Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt II.
6. Nr 6. Hanna, Jadwiga, Staruszka i chór kobiet [5:35]
7. Nr 7. Dumka (Jadwiga) [3:59]
8. Nr 8. Duettino (Hanna i Damazy) [4:03]
9. Nr 9. Hanna, Jadwiga, Damazy, Miecznik i chór kobiet [7:33]
10. Nr 10. Aria Miecznika [4:17]
11. Allegro – Nr 11. Finale [12:02]

CD DUX 1501 / Total time: [66:14]
Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt III.
1. Nr 12. Maciej i Skołuba [11:58]
2. Nr 13. Recitativo i Aria z kurantem (Stefan) [10:27]
3. Nr 14. Duet (Stefan i Zbigniew) [6:24]
4. Nr 15. Kwartet (Hanna, Jadwiga, Stefan i Zbigniew) [7:07]
5. Nr 16. Finale (Stefan, Damazy, Maciej i Zbigniew) [3:57]

Stanisław Moniuszko
Straszny dwór. Akt IV.
6. Nr 17. Recitativo i Aria Hanny [8:16]
7. Nr 18. Recitativo – Nr 19. Finale [3:30]
8. Mazur [14:35]

 

Wykonawcy:

Obsada:
Miecznik LESZEK SKRLA / baryton
Hanna ANNA FABRELLO / sopran
Jadwiga KAROLINA SIKORA / mezzosopran
Damazy RYSZARD MINKIEWICZ / tenor
Zbigniew DANIEL KOTLIŃSKI / baryton
Stefan PAWEŁ SKAŁUBA / tenor
Maciej KRZYSZTOF BOBRZECKI / baryton
Skołuba PIOTR LEMPA / bas
Cześnikowa STEFANIA TOCZYSKA / mezzosopran
Marta ALICJA RUMIANOWSKA / mezzosopran
Grześ PIOTR KUSIEWICZ / tenor
Ochmistrzyni WIESŁAWA MALISZEWSKA / alt

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA / skrzypce solo

CHÓRY I ORKIESTRA SYMFONICZNA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

ZYGMUNT RYCHERT / dyrygent

 

ORKIESTRA SYMFONICZNA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
przygotowanie: Zygmunt Rychert

Skrzypce I
Tomasz Kaczor
Ewa Jarosz
Sylwia Namroży
Paulina Sidoruk
Aneta Pawlik
Aleksandra Kowacz
Magdalena Pacut
Julianna An
Marta Dołęgowska
Dominika Gocek
Justyna Światkowska
Weronika Kulczycka

Skrzypce II
Mieszko Nierzwicki
Weronika Kaźmierczak
Urszula Cieślak
Magdalena Klauze
Jagoda Kończewska
Karolina Rupczak
Katarzyna Wójcik

Altówki
Weronika Wiśniewska
Magdalena Jatkowska
Aleksandra Lipke
Joanna Dymek
Joanna Sadło
Barbara Kammer
Emilia Miechowicz
Mateusz Ziemann

Wiolonczele
Joanna Hanć
Teresa Konczal
Jakub Grzelachowski
Dawid Iwanicki
Mateusz Posłuszny
Jan Lewandowski
Jagoda Przybylska

Kontrabasy
Jan Dzierżanowski
Elżbieta Hasińska
Katarzyna Podwińska
Karolina Borkowska-Kiss
Adam Danowski

Flety
Marta Bagniewska
Adrianna Mętel

Oboje
Dominika Burzyńska
Marcin Łukasik
Maria Świgost

Klarnety
Anna Szymańska
Kamil Giczan

Fagoty
Estera Wiaduch
Dorota Barbarewicz

Waltornie
Anna Drąg
Michał Dziedzic
Jakub Rogal
Anna Hirsz

Trąbki
Jakub Falkowski
Piotr Piechowski
Bartłomiej Ćwiek

Puzony
Mikołaj Zieliński
Karol Pojnar
Kamil Gibowski

Tuba
Patryk Chwaliński

Perkusja
Marek Czajka
Łukasz Świerkosz
Łukasz Osiński
Mariusz Saturski
Alicja Sulkowska
Maciej Buliński

Czelesta
Marta Żak

 

POŁĄCZONE CHÓRY AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział II – Instrumentalny
CHÓR UCZELNIANY
przygotowanie: Marcin Tomczak, Karol Kisiel, Beata Śnieg-Wądołowska

Soprany
Katarzyna Dzierzgowska
Maria Wawryków

Alty
Wiktoria Browarek
Iwona Cender
Justyna Czuryło
Arkadia Gorczyca
Magdalena Jędrzejewska
Joanna Kulikowska
Jagoda Niemczycka
Marcelina Przybylska
Weronika Rydzewska

Tenory
Filip Baranowski
Marcin Twardowski
Olgierd Wysocki

Barytony
Piotr Guz
Rafał Olas
Mikołaj Ożerski
Paweł Ratajek
Wojciech Ulanowski

Basy
Patrycjusz Lorek
Bartłomiej Marczyński
Łukasz Pikor
Adrian Suchowiecki

Wydział III – Wokalno-Aktorski
STUDENCI SPECJALNOŚCI
 ŚPIEW SOLOWY STUDIÓW I ST.
przygotowanie: Przemysław Stanisławski

Soprany
Jana Gorbacz
Monika Maciejewska
Irina Miedviedieva
Magdalena Milczarska
Aleksandra Nowak
Angelika Podwojska
Marta Studzińska
Magdalena Zięba
Joanna Żelazny

Alty
Agnieszka Baliszewska
Weronika Pacholska

Tenory
Adam Brusznicki
Patryk Dopke
Bartłomiej Fic
Bartosz Jankowski
Przemysław Radziszewski

Barytony
Łukasz Górczyński

Basy
Paweł Bucki
Dominik Mazan

 

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
CHÓR MIESZANY
przygotowanie: Michał Kozorys

CHÓR ŻEŃSKI GAUDIUM PER CANTO
przygotowanie: Anna Fiebig, Anastasiya Senkavets, Paweł Nodzak

Soprany
Karolina Boniecka
Agnieszka Długołęcka
Daria Fischer
Urszula Hazuka
Aneta Kazimierczak
Karolina Klassa
Karolina Kotkowska
Maria Krueger
Katarzyna Lellek
Aneta Olkiewicz
Małgorzata Priebe
Kseniya Sauchanka

Alty
Noemi Czyżewska
Klaudia Dudzińska
Agata Hoduń
Angelina Iwicka
Karolina Kondeja
Julia Kuster
Anna Nowakowska
Malwina Sarzyńska
Joanna Ślesicka

Tenory
Miłosz Janiak
Tomasz Leszczyński
Artur Samul
Mateusz Snoch
Bartosz Śpiewak

Barytony
Paweł Orłowski
Damian Serwida

Basy
Bartłomiej Buller
Filip Cieszyński
Błażej Ciombor
Mateusz Kempa
Łukasz Kiełpiński
Sebastian Stachura
Tobias Wössner

 

Opis płyty:
Nagranie live zrealizowane w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 11–12 maja 2018 r.

Małgorzata Polańska-Szostakowska, Michał Szostakowski, Marcin Domżał – reżyseria nagrania
Michał Szostakowski – montaż, mastering
Żaneta Pniewska – tłumaczenia
Joanna Bogusz – projekt graficzny
Rafał Dymerski – skład tekstu
Marcin Targoński – redakcja

Płyta na stronie DUX

 

Realizacja płyty pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

Recezja płyty na portalu LongPlay.blox.pl.