cos

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

KATEDRA DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

Kierownik – dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
dr hab. Przemysław Stanisławski
dr hab. Kai Bumann
dr Sylwia Janiak-Kobylińska

Współpracownicy:
prof. dr Wojciech Rajski
prof. Zygmunt Rychert
dr Szymon Morus

KATEDRA KOMPOZYCJI

Kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Andrzej Dziadek
dr Marek Czerniewicz
dr Tadeusz Dixa
mgr Kamil Cieślik
mgr Paweł Mykietyn

Współpracownicy:
mgr Piotr Jędrzejczyk

KATEDRA TEORII MUZYKI

Kierownik – dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
dr hab. Elżbieta Frołowicz
dr hab. Violetta Kostka
dr hab. Danuta Popinigis
dr hab. Renata Skupin
mgr Dagmara Dopierała
mgr Beata Kotłowska
mgr Agata Krawczyk
mgr Marek Wasilewski

Współpracownicy:
prof. dr hab. Marek Podhajski
dr hab. Maciej Babnisdr hab. Anna Chęćka
mgr Ewelina Miernikiewicz
mgr Paulina Olczak