cos

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 

  • Tytuł projektu: Carillons and Carillon Music of Old Gdansk – tłumaczenie na język angielski i publikacja w wydawnictwie Peter Lang International Academic Publishers w serii Eastern European Studies in Musicology edited by prof. dr hab. Maciej Gołąb monografii Danuty Popinigis: Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska

Numer: 3aH 15 0001 83
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Popinigis
Termin realizacji: 29 VII 2016 – 28 VII 2019
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

 

  • Tytuł projektu: Thesaurus Musicae Gedanensis: edycje źródłowo-krytyczne kompozycji reprezentatywnych dla siedemnastowiecznego Gdańska ― utworów dedykowanych gdańskiej Radzie Miejskiej, kompozycji weselnych oraz dzieł Daniela Jacobiego i Johanna Balthasara Erbena

Numer: 11H 13 0044 82
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Szlagowska
Termin realizacji: 12 VIII 2014 – 11 II 2019
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

 

  • Tytuł projektu: Tadeusz Zygfryd Kassern – życie i twórczość

Numer: 2 H01E 035 25
Kierownik projektu: dr Violetta Katarzyna Kostka
Termin realizacji: 26 VIII 2003 – 25 VIII 2006
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt był realizowany: Konkurs Projektów Badawczych

 

  • Tytuł projektu: Muzyka gdańska XVI i XVII wieku w świetle badań gdańskich rękopisów muzycznych pochodzących z tego okresu

Numer: 5 H01E 001 21
Kierownik projektu: dr hab. Danuta Helena Szlagowska
Termin realizacji: 15  X  2001 – 31  I  2005
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt był realizowany: Konkurs Projektów Badawczych

 

  • Tytuł projektu: Poetyka muzyczna Giacinto Scelsiego

Numer: 1 H01C 050 19
Kierownik projektu: dr Renata  Skupin
Termin realizacji: 1 VIII 2000 – 31 VII 2002
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt był realizowany: Konkurs Projektów Badawczych

 

  • Tytuł projektu: Słownik kompozytorów polskich XX wieku

Numer: 1 H01E 010 16
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Andrzej Podhajski
Termin realizacji: 1 V 1999 – 30 IV 2002
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt był realizowany: Konkurs Projektów Badawczych

 

  • Tytuł projektu: Gdańskie rękopisy muzyczne z XVI-XIX w. jako źródło badań kultury muzycznej Gdańska

Numer: 1 H01E 022 12
Kierownik projektu: dr Danuta Helena Szlagowska
Termin realizacji: 1 IV 1997 – 31 VIII 2000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa programu, w ramach którego projekt był realizowany: Konkurs Projektów Badawczych