cos

RADA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Skład RADY WYDZIAŁU w roku akademickim 2018-2019

Dziekan Wydziału – przewodniczący Rady Wydziału
1. dr hab. Renata Skupin, prof. AM
Prodziekan
2. st. wykł. mgr Beata Kotłowska
Członkowie:

3. prof. zw. dr hab. Bogdan Czapiewski
4. prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak

5. dr hab. Kai Bumann, prof. AM
6. dr hab. Andrzej Dziadek, prof. AM
7. dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
8. dr hab. Violetta Kostka, prof. AM

9. dr hab. Marcin Nałęcz- Niesiołowski, prof. AM
10. dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM

11. dr hab. Przemysław Stanisławski, prof. AM
12. ad. dr Marek Czerniewicz
13. ad. dr Sylwia Janiak-Kobylińska
14. as. mgr Tadeusz Dixa
15. wykł. mgr Paulina Leda

 

Przedstawiciele studentów:

16. Oliwia Dobosz
17. Karolina Łukomska
18. Milena Słowikowska
19. Barbara Wrońska