cos

Wydział Wokalno-Aktorski

Kadencja 2016-2020

Dziekan
prof. zw. dr Andrzej Nanowski

Godziny dyżurów:
poniedziałki, godz. 13:00-14:00
pok. 203, budynek żółty
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 300 92 32

Prodziekan
st. wykł. mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

pok. 203, budynek żółty
e-mail: dorota.artykiewicz@wp.pl
tel. (+48 58) 300 92 32

Dziekanat
mgr
Kamil Górzyński
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl

Oficjalna strona Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 znajdz_nas_na_facebooku

Wydział kształci absolwentów szkół średnich na solistów, którzy będą wszechstronnie przygotowani wokalnie i aktorsko do pracy na scenie muzycznej – w operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradzie koncertowej w różnych formach wokalnych – pieśni, kantacie, oratorium. Studia trwają sześć lat. Prowadzone są w trybie studiów dziennych.

Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych.

Program studiów obejmuje m.in. przygotowanie wokalne (śpiew solowy, zespoły wokalne, opracowanie partii operowych i oratoryjnych), przygotowanie sceniczne (dykcja, wiersz, proza, ćwiczenia aktorskie, taniec, charakteryzacja), a także rozwój ogólnomuzyczny i humanistyczny.

Szeroko rozwinięty jest program zajęć praktycznych na scenie. Studenci często biorą udział w rożnych koncertach, a także przygotowują pod kierunkiem pedagogów spektakle teatralne i operowe. Mają też możliwość doskonalenia swoich umiejętności na międzynarodowych kursach mistrzowskich, które odbywają się w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W ostatnich latach prowadziły je sławy światowej wokalistyki: Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Katia Ricciarelli, Salvatore Fisichella, Paul Esswood, Claudio Desderi.