cos

Katedra Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Kierownik:
prof. dr hab. Marcin Tomczak

Członkowie:
prof. dr hab. Anna Fiebig
prof. dr hab. Waldemar Górski
prof. dr hab. Marek Rocławski
dr hab. Sławomir Bronk
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
dr hab. Michał Kozorys
dr hab. Małgorzata Kuchtyk
dr hab. Anna Wilczewska
dr hab. Beata Wróblewska
dr Teresa Pabjańczyk
dr Błażej Połom


Katedra Pedagogiki Muzyki

Kierownik:
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

Członkowie:
dr hab. Monika Karwaszewska
dr Michał Kierzkowski
dr Gabriela Konkol
mgr Katarzyna Kierzkowska
mgr Teresa Świercz

Przedmiotem badań Katedry Pedagogiki Muzyki jest specyfika teleologii w polskim szkolnictwie muzycznym w XX w., reformy ustrojowe edukacji muzycznej na tle przemian politycznych w państwie w XX w., cechy, aksjologia i systematyka pedagogiki muzyki, a także jej historia, dydaktyka i badania porównawcze.
Celem tych badań jest rozpoznanie cech, aksjologii i systematyki pedagogiki muzyki, a także głęboka analiza skompletowanych materiałów badawczych, wnioskowanie, i wytyczanie perspektywicznych prac nad systemem funkcjonowania edukacji muzycznej w Polsce i w Europie, wyznaczenie dróg artystycznych awansów naukowych oraz udziału wychowania muzycznego w kształtowaniu postaw absolwentów szkół ogólnokształcących.
Przedstawiony projekt badawczy nadaje sens naukowy i dydaktyczny pojęciu pedagogika muzyki oraz poszerza w znacznym stopniu wiedzę z zakresu historii wychowania. Otwiera ponownie dyskusję na temat roli sztuki w wychowaniu społeczeństwa a zatem i udziału przedmiotów muzycznych w ogólnokształcącym systemie edukacyjnym w Polsce w XX i XXI wieku.

W zakresie działalności dydaktycznej Katedra oferuje przedmioty z pełnego zakresu przygotowania pedagogicznego. Przewiduje również tematykę i zakres badawczy dla prac licencjackich i magisterskich.
Swoje zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w Kole Naukowym Pedagogiki Muzyki.
Młodsi pracownicy nauki mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w realizacji wyżej wymienionych projektów badawczych.


Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik:
dr hab. Marzena Kamińska

Członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
dr  hab. Małgorzata Malgeri
dr Taida Wiśniewska
mgr Beata Borowska
mgr Beata Oryl
mgr Teresa Świercz


Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik:
ks. dr hab. Jacek Bramorski

Członkowie:
prof. dr hab. Bogusław Grabowski
dr hab. Sławomir Bronk
dr hab. Andrzej Szadejko
dr Monika Kaźmierczak
mgr Ewa Rytel

Katedra prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

1. Działalność naukowa:
– opieka merytoryczna nad rozwojem naukowym kadry,
– prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi ze stanem muzyki kościelnej w Polsce,
– opracowywanie naukowych podstaw kryteriów doboru repertuaru i sposobu interpretacji muzyki sakralnej i liturgicznej we wnętrzach sakralnych,
– badania dotyczące budowy i konserwacji organów oraz akustyki pomieszczeń,
– wspieranie działań mających na celu opracowanie odpowiedniego śpiewnika polskich pieśni kościelnych,
– badania w dziedzinie historii muzyki kościelnej w kontekście ogólnych procesów historycznych, w tym historii myśli filozoficznej,
– organizowanie sesji naukowych poświęconych muzyce kościelnej.

2. Działalność dydaktyczna:
– merytoryczna opieka nad kształceniem muzyków kościelnych: organistów, kantorów i dyrygentów,
– doskonalenie programu nauczania studentów w dziedzinie muzyki kościelnej,
– wdrażanie studentów w działalność naukową poprzez m.in. ustalanie tematów prac magisterskich pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania,
– ustalanie programów prezentacji dyplomowych studentów.

3. Działalność artystyczna:
– opieka nad oprawą muzyczną uroczystości kościelnych związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku,
– organizowanie koncertów i konkursów,
– inicjowanie nagrań fonograficznych związanych z działalnością Katedry.

4. Współpraca z Kościołem:
– wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu muzyki sakralnej,
– wydawanie merytorycznych opinii we wszelkich sprawach związanych z muzyką kościelną pod względem repertuaru,
– wydawanie merytorycznych opinii przy ocenie kwalifikacji kandydatów do pracy w kościele na stanowiskach związanych z muzyką kościelną,
– wydawanie merytorycznych opinii przy projektowaniu, budowie oraz konserwacji organów.

5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.


Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

Kierownik:
dr hab. Maciej Grzywacz

Członkowie:
prof. dr hab. Leszek Kułakowski
prof. dr Włodzimierz Nahorny
dr hab. Mariusz Klimek
dr hab. Małgorzata Kuchtyk
dr Anna Domżalska
dr Sławomir Jaskułke
dr Piotr Kułakowski
dr Jerzy Małek
dr Maciej Obara
dr Tomasz Sowiński
dr Krystyna Stańko
dr Ireneusz Wojtczak
mgr Jakub Ostrowski
mgr Cezary Paciorek
mgr Ignacy Wiśniewski