cos

Pedagodzy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Dyrygentura Chóralna

prof. dr hab. Anna Fiebig
prof. dr hab. Waldemar Górski
prof. dr hab. Marek Rocławski
prof. dr hab. Marcin Tomczak
dr hab. Sławomir Bronk
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

dr hab. Michał Kozorys
dr hab. Małgorzata Kuchtyk
dr hab. Anna Wilczewska
dr hab. Beata Wróblewska

dr Teresa Pabjańczyk
dr Błażej Połom

Osoby współpracujące:
dr Karol Kisiel
dr Anastazja Senkavets
dr Beata Śnieg-Wądołowska

Edukacja muzyczna / Animacja kultury

dr hab. Monika Karwaszewska
dr Michał Kierzkowski
dr Gabriela Konkol
mgr Katarzyna Kierzkowska

Osoby współpracujące:
prof. dr hab. Anna Janosz
dr Ilona Poćwierz-Marciniak
mgr Maria Datta
mgr Ewa Gajberger-Burtowy
mgr Eliza Ludkiewicz
mgr Joanna Nietupska
mgr Emilia Sulkowska
mgr Katarzyna Tamulis

Rytmika

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
dr hab. Marzena Kamińska
dr hab. Małgorzata Malgeri
dr Taida Wiśniewska
mgr Beata Borowska
mgr Beata Oryl
mgr Teresa Świercz

Osoby współpracujące:
mgr Anna Fedyniak-Kołodziej
mgr Anna Krause
mgr Małgorzata Żwan

Muzyka kościelna

prof. dr hab. Bogusław Grabowski
ks. dr hab. Jacek Bramorski
dr hab. Sławomir Bronk
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

dr hab. Andrzej Szadejko
dr Monika Kaźmierczak
mgr Ewa Rytel

Jazz i muzyka estradowa

prof. dr hab. Leszek Kułakowski
prof. dr Włodzimierz Nahorny
dr hab. Maciej Grzywacz
dr hab. Mariusz Klimek
dr hab. Małgorzata Kuchtyk
dr hab. Maciej Obara
dr hab. Piotr Słopecki
dr Anna Domżalska
dr Sławomir Jaskułke
dr Piotr Kułakowski

dr Jerzy Małek
dr Tomasz Sowiński
dr Krystyna Stańko
dr Ireneusz Wojtczak
mgr Jakub Ostrowski
mgr Cezary Paciorek
mgr Ignacy Wiśniewski

Osoby współpracujące:
dr hab. Grzegorz Piotrowski
dr Stanisław Danielewicz
dr Maciej Sikała
dr Aleksandra Tomaszewska
mgr Mikołaj Basiukiewicz
mgr Elżbieta Goetel-Dąbkowska
mgr inż. Karolina Kinder
mgr Dominik Kisiel
mgr Joanna Knitter-Posiewnik
mgr Jan Konop
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Emil Miszk
mgr Szymon Sutor
mgr Ewa Szwajlik

Pedagodzy fortepianu klasycznego / akompaniatorzy

prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt
dr hab. Tomasz Jocz
dr Sławomir Wilk
mgr Piotr Ejsmont

mgr Ilona Lwowska-Borkowska
mgr Monika Kułakowska
mgr Małgorzata Nanowska
mgr Anna Rocławska-Musiałczyk
mgr Monika Siedlewicz
mgr Roksana Szreder
mgr Joanna Trzeciak
mgr Iwona Zaczkowska

Osoby współpracujące:
mgr Halina Kordalska
mgr Patryk Matusiak
mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz

Akompaniatorzy jazzowi

dr hab. Piotr Słopecki
dr Ireneusz Wojtczak

mgr Jakub Ostrowski
mgr Cezary Paciorek
mgr Ignacy Wiśniewski

Osoby współpracujące:
mgr Mikołaj Basiukiewicz
mgr Dominik Kisiel
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Aleksandra Mońko-Allen

Pedagodzy emisji głosu

prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
dr hab. Liliana Górska
dr Teresa Pabjańczyk

Pedagodzy kształcenia słuchu

dr Monika Kaźmierczak
mgr Teresa Świercz

Pozostałe przedmioty

prof. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz
dr hab. Renata Skupin
dr Adrianna Barska
dr Monika Dżuła-Radkiewicz
dr Rafał Jędrzejewski
mgr Kamil Cieślik
mgr Beata Kotłowska
mgr Piotr Jędrzejczyk

mgr Cezary Joczyn
mgr Marek Wasilewski

Osoby współpracujące:
dr Jacek Bielak
dr Danuta Stankiewicz
mgr Tomasz Chyła
mgr Paulina Olczak
mec. Agata Sienkiewicz

Lektorzy

dr Norajr Ter-Grigorian
wykł. mgr Agata Bobras
mgr Ewa Helman