cos

AKADEMICKA ORKIESTRA KAMERALNA

prowadzący:
dr hab. Andrzej Kacprzak, prof. AM

 

orkiestra-kameralna-amfot. Krzysztof Warzała 

 

Akademicka Orkiestra Kameralna powstała w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. Krzysztofa Langmana, a w skład kilkunastoosobowego zespołu wchodzą najlepsi instrumentaliści Katedry Instrumentów Smyczkowych.

Początkowo orkiestra prowadzona była przez dyrygenta Jacka Rafała Delektę, następnie przez Andrzeja Kacprzaka i Pawła Kuklińskiego, zaś od kilku lat funkcję koncertmistrza i stałą opiekę merytoryczną sprawuje Andrzej Kacprzak.

Głównym założeniem sankcjonującym powstanie zespołu była potrzeba umożliwienia młodzieży akademickiej współpracy z najwybitniejszymi koncertmistrzami (prymariuszami) polskich zespołów kameralnych takich jak: Sinfonia Varsovia, Symfonietta Cracovia, Orkiestra Kameralna „Amadeus”, Concerto Avenna.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zespół pracował pod kierunkiem zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów, wśród których należy wymienić takie osobowości muzyczne jak: Jan Stanienda, Robert Kabara, Wiesław Kwaśny, Marek Moś, Andrzej Mysiński, Adam Klocek, Andrzej Bauer, Thanos Adamopoulos (Belgia), Agnieszka Duczmal, Jonathan Sirs, Paul Esswood, Jean-Marc Fessard, Miloslav Gajdoš, Mieczysław Szlezer, Brigide Lang, Stefan Kamasa, Mirel Jankovici, Dominik Połoński, Sławomir Grenda, Łukasz Długosz, Giampiero Sobrino, Juri Gilbo, Claudio Desderi, Przemysław Stanisławski, a ostatnio także Sigiswald Kuijken, Tomasz Tomaszewski i Miloslav Jelínek.

W roku 2002 orkiestra pod dyrekcją Jana Staniendy z wielkim powodzeniem wystąpiła na Festiwalu Mozartowskim w Lucernie (Szwajcaria), zaś w 2005 pod dyrekcją Thüringa Bräma powtórzyła swój sukces w tym mieście, biorąc udział w projekcie koncertowym tamtejszego Konserwatorium Muzycznego w jednej z największych sal Europy – Konzertsaal KKL Lucern.

Zespół koncertuje regularnie zarówno na sali koncertowej macierzystej uczelni, jak i na wielu innych scenach Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Skład orkiestry w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Skrzypce I
dr hab. Andrzej Kacprzak – Raman Nichyparuk
Przemysław Czekaj – Maja Andrzejewska
Dominik Urbanowicz – Rafał Wiśniewski
Olga Nurkowska

Skrzypce II
Natalia Kasprzak – Magdalena Klauze
Weronika Kulczycka – Lara Lejderman
Aleksandra Abramowicz –  Anna Janowicz

Altówki
Aleksandra Bogdanowicz – Anna Prusińska
Yuliya Schauchenka –  Joanna Sadło
Emilia Miechowicz

Wiolonczele
Jakub Grzelachowski – Klaudia Naworska
Jagoda Przybylska – Anna Fender

Kontrabas
Marcin Jurgielewicz

 

Próby:
wtorki i piątki: 9.00-13.00
Sala Kameralna (aula) w budynku czerwonym

Kontakt z prowadzącym:
dr hab. Andrzej Kacprzak, prof. AM

tel. (+48) 668 113 576