cos

Pro Musica Nova – Orkiestra Kameralna Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki 

dyrygent:
dr Szymon Morus


Orkiestra istnieje od roku akademickiego 2014/2015. Tworzą ją studenci wszystkich wydziałów – instrumentaliści, teoretycy muzyki oraz kompozytorzy. Głównym założeniem Orkiestry Pro Musica Nova jest m.in.: wykonywanie koncertów z muzyką kompozytorów XX i XXI wieku oraz utworów studentów specjalności kompozycja. Członkowie Orkiestry biorą aktywny udział w procesie tworzenia kompozycji, mają szansę sprawdzenia realnego brzmienia własnych instrumentacji oraz dostęp do czynnego udziału w otwartych warsztatach instrumentoznawstwa praktycznego.

 

Kontakt z dyrygentem:
dr Szymon Morus
tel. (+48) 793-553-621
promusicanova@o2.pl