cos

Dział Zamówień Publicznych

Katarzyna Taper
pok. 111, budynek czerwony
e-mail: k.taper@amuz.gda.pl

Dane do faktury:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
NIP 583-00-15-884

Przy realizacji zamówień publicznych, Zamawiający stosuje klauzule społeczne w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz zaleceniami Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.