Inormacje dla pedagogów

Informacje dla pedagogówUwaga członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
przy Akademii Muzycznej w Gdańsku!


W dniu 17 września 2013 r. o godz. 13.00 w Sali Kameralnej (budynek czerwony) odbędzie się zebranie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej działającej w naszej uczelni. Celem spotkania jest wybór:
1. Zarządu PKZP (3 osoby)
2. Komisji Rewizyjnej

Jeżeli na zebranie wyborcze nie przybędzie 20% uprawnionych do głosowania tego samego dnia, w tym samym miejscu, 15 minut później od wyznaczonej godziny rozpoczęcia pierwszego zebrania odbędzie się zebranie w drugim terminie.

(podst. prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100, poz. 502) oraz Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej w Gdańsku).

NOWY FORMULARZ DO ROZLICZANIA
GODZIN DYDAKTYCZNYCH (OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2013)


Szanowni Pracownicy!
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 29.12.2012, poz. 1533), obligującym uczelnie do rozliczania kosztów działalności dydaktycznej w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uprzejmie prosimy o roliczanie godzin dydaktycznych na nowych formularzach.
- rozliczenie godzin dydaktycznych - wersja do wypełnienia i wydruku (.xls)
- rozliczenie godzin dydaktycznych - wersja do wydruku (.pdf)

PARKING


Szanowni Pracownicy!
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą kart parkingowych.
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ogłoszenia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu


Szanowni Pedagodzy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu proszeni są o wypełnianie protokołów ocen również gdy kolokwium czy zaliczenie odbywają się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

DZIEKAN WYDZIAŁU
Prof. AM. dr hab. Waldemar Górski

Ponadto, poniżej do ściągnięcia:
- ocena pracy dyplomowej (.pdf)


© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku