Koła naukowe

Koło Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Powstało w 2006 roku z inicjatywy ówczesnych studentów Wydziału I.

Opiekunami naukowymi Koła są:
- prof. nadzw. Teresa Błaszkiewicz
- ad. dr Renata Skupin

Cele działalności Koła:
- dokształcanie się poprzez spotkania o tematyce badawczej oraz uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
- animacja naukowego i artystycznego życia Uczelni poprzez organizację konferencji naukowych i koncertów kompozytorskich
- promocja osiągnięć studentów Wydziału zarówno w Uczelni, jak i poza nią (poprzez uczestnictwo studentów w konferencjach naukowych i koncertach kompozytorskich)
- zaangażowanie w bieżące wydarzenia artystyczne i naukowe Wydziału i Uczelni

Struktura Koła w roku akademickim 2009/2010:
- Maja Pałys - przewodnicząca
- Mirosław Pachowicz - wiceprzewodniczący
- Aleksandra Andrearczyk - II wiceprzewodniczący
- Kornelia Ignas - sekretarz
- Agata Krawczyk - członek zarządu

Członkowie Koła:
- Anna Lipińska
- Alicja Strzyżewska
- Jarosław Drozd
- Michał Dudas
- Paweł Kwapiński

Kontakt: e-mail kolonaukowe-1w-gda@tlen.pl

Dotychczasowa działalność:
- organizacja koncertów kompozytorskich w latach 2006-2010
- organizacja konferencji naukowych:
  2006 - Spektralizm w muzyce
  2007 - György Ligeti
  2008 - Edgar Varese - życie i twórczość
  2009 - Idee muzyki. Ideologie w muzyce

Promocja osiągnięć studentów z Koła poza Uczelnią:
- 2006 - udział członków Koła Naukowego (Agaty Krawczyk, Tadeusza Dixa, Marka Tomaszewskiego, Krzysztofa Zimmermanna i Mirosława Pachowicza) w spotkaniach Interakcje - sztuka młodych organizowanych przez Koło Naukowe studentów I Wydziału Akademii Muzycznej w Poznaniu
- 2007 - prezentacja referatu Sandry Poliszczuk dla Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału I Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Plany na rok 2010:
- kwiecień - Koncert Twórczości Kompozytorskiej Absens Carens
- maj - Dni Otwarte Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
- Konferencja Naukowa pt. Idee muzyki. Ideologie w muzyce
- Lekcja otwarta dyrygowania
- Prezentacja klasy kompozycji
- Koncert klasy emisji głosu
- Koncert utworów w instrumentacji studentów
- Koncert kompozytorski
- Spotkanie z Dziekanem Wydziału I

Strona aktualizowana: 11 marca 2011

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku