Egzaminy wstępne - W I

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

REKRUTACJA DODATKOWA

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

REKRUTACJA DODATKOWA

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU II

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

REKRUTACJA DODATKOWA

EGZAMINY WSTĘPNE NA WYDZIALE I
DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Plan szczegółowy
studia stacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki
studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

REKRUTACJA DODATKOWA

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU I

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - KSZTAŁCENIE SŁUCHU
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - DYRYGENTURA
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - PRÓBY Z AKOMPANIATORAMI

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja - PRZEGLĄD PRAC KOMPOZYTORSKICH
specjalność: kompozycja - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki - FORMY MUZYCZNE
specjalność: teoria muzyki - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

REKRUTACJA DODATKOWA

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU I

Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)
kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja - PRZEGLĄD PRAC KOMPOZYTORSKICH

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU II

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - FORTEPIAN

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki - FORTEPIAN

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU II

Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki - OMÓWIENIE DWÓCH PUBLIKACJI Z PODANEJ LISTY LEKTUR

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU I

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - DYRYGOWANIE
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - KSZTAŁCENIE SŁUCHU
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - PRÓBY Z AKOMPANIATORAMI

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja - PRZEGLĄD PRAC KOMPOZYTORSKICH
specjalność: kompozycja - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki - FORMY MUZYCZNE
specjalność: teoria muzyki - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

LISTY KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU I

Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)
kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - DYRYGOWANIE
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - CZYTANIE PARTYTUR
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa - PRÓBY Z AKOMPANIATORAMI

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja - PRZEGLĄD PRAC KOMPOZYTORSKICH

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki - ANALIZA FORM MUZYCZNYCH
specjalność: teoria muzyki - KSZTAŁCENIE SŁUCHU

EGZAMINY WSTĘPNE NA WYDZIALE I
DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Plan szczegółowy
studia stacjonarne 3-letnie licencjackie

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki
studia stacjonarne 2-letnie magisterskie

kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: kompozycja

kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
specjalność: teoria muzyki

Więcej informacji:
Komisja Rekrutacyjna - Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 24 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku